1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-10-04] EU-projektet LENS ska minska buller och avgaser från motorcyklar och mopeder
Nyhet | 2022-10-04
A woman pulls her moped out of a parking space in Florence, Italy.

EU-projektet LENS ska minska buller och avgaser från motorcyklar och mopeder

Hur kan vi minska avgaser och buller i våra städer? Nu startar EU-projektet LENS som har fokus på motorcyklar och mopeder och som ska göra mätningar i flera europeiska städer. IVL deltar och ska utveckla och testa tekniker och metoder för att mäta luftföroreningar i verklig körning, bland annat små partiklar som är särskilt skadliga för hälsan.

I takt med att levnadsstandarden har förbättrats i Europa de senaste decennierna har antalet motorfordon ökat. Det gäller även för mopeder, motorcyklar och andra tvåhjulingar som orsakar avgaser och buller i städerna och i tättbebyggda områden.

– Förvånansvärt lite studier har tidigare gjorts om luftföroreningar och buller från just tvåhjuliga motorfordon, trots att det är ett ökande problem, så det är bra att EU nu gör en större satsning på området. Dels behöver vi veta hur stort problemet är, dels behöver vi sätta in åtgärder och göra förbättringar både på de fordon som redan används och på de nya modeller som kommer, säger Åke Sjödin, utsläppsexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det treåriga EU-projektet LENS ska hjälpa myndigheter, städer och lagstiftare, bland annat lägga fram förslag till regleringar som kan förbättra prestandan hos framtida fordon, men även föreslå insatser för att förbättra den nuvarande fordonsflottan. Det handlar till exempel om hastighetsbegränsning och bättre metoder för att upptäcka och åtgärda manipulerade fordon, men även utveckling av smarta appar som hjälper förare att välja rutter som minskar buller och utsläpp.

Mätningar i stadstrafik

IVL ska tillsammans med universitetet i Leuven och tekniska universitetet i Graz utveckla metoder och tekniker för att mäta och kontrollera buller och avgasutsläpp under verkliga körförhållanden. När det gäller avgasutsläpp finns ett särskilt fokus på de allra minsta partiklarna.

Paris, Rom och Flandern har preliminärt valts ut för fältundersökningar och planen är att göra cirka 3000 individuella mätningar på motorfordon i framförallt stadsmiljö. Utsläppsdata kommer också att samlas in från mätningar som gjorts i Milano, Krakow och Prag under 2021 och 2022.

– Det är omfattande mätningar som ska göras och som blir ett viktigt bidrag till bättre kunskap om emissionsfaktorer och verktyg för att bedöma luftföroreningar och buller från den här fordonskategorin. Forskningsresultaten kan sen ligga till grund för olika policyalternativ och regleringar som städer och myndigheter behöver göra för att skapa attraktivare städer för de boende, säger Åke Sjödin.

För mer information, kontakta:
Åke Sjödin, ake.sjodin@ivl.se, tel. 010-788 67 98

LENS står för L-Vehicles Emissions and Noise mitigation Solutions. Det är ett tvärvetenskapligt projekt som pågår i tre år och som finansieras med fem miljoner euro från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe.

Fokus är på fordonskategori L där två- och trehjuliga motorfordon som mopeder och motorcyklar ingår.

I projektet deltar 15 partners från tio olika EU-länder, bland annat universitet och forskningsinstitut som TNO i Holland, tekniska universiteten i Graz och Aachen, universiteten i Leuven och Prag, IVL Svenska Miljöinstitutet, forskningsinstitutet IFPEN, teknikföretagen IDIADA och Horiba, stads- och regionnätverket POLIS och även motorcykel – och mopedtillverkare som BMW, KTM, Piaggio och Ducati. Konsortiet koordineras av EMISIA, ett forskningsinstitut och konsultföretag avknoppat från Aristotele University i Thessaloniki, Grekland.

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev