1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-09-02] Energiexpert utsedd till professor vid Lunds universitet
Nyhet | 2022-09-02
Kristina Lygnerud IVL

Energiexpert utsedd till professor vid Lunds universitet

Kristina Lygnerud vid IVL har utsetts till adjungerad professor vid institutionen för energivetenskaper på Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Tjänsten är med inriktning på fjärrvärme och fjärrkyla och ska resultera i ökad utväxling mellan teknisk och ekonomisk fjärrvärmeforskning.

– Samhället står inför stora utmaningar vad gäller energiförsörjningen. Fjärrvärmesektorn har en stor, outnyttjad potential och kan bidra på flera sätt i omställningen till hållbarhet, men det krävs att affärsmodeller och system uppdateras så att det kan ske på ett effektivt sätt, säger Kristina Lygnerud.

Kristina Lygnerud har varit verksam vid IVL sedan 2015, både som energiexpert och affärsutvecklare. Mycket av hennes arbete har handlat om nya tekniker för att återvinna restvärme från städer. Städer genererar värme genom att människor bor, transporterar sig och arbetar i dem. Det blir restvärme från byggnader, avloppsvatten och trafik. Sådan värme går i dagsläget till stor del till spillo, men skulle kunna värma upp en så betydande del av byggnadsbeståndet i EU som tio procent.

– Jag har arbetat mycket med pilotsajter, där mitt främsta bidrag har varit att bygga broar mellan teknikerna och ekonomerna. Det handlar mycket om att ta vara på de nya värden som skapas och se till att de kommer till användning, istället för att ta fram nya tekniska lösningar som sedan kombineras med gamla affärsmodeller som kanske inte längre fungerar så bra, säger Kristina Lygnerud.

Förutom sin tjänst på IVL har Kristina Lygnerud sedan 2015 arbetat deltid som lektor vid Högskolan i Halmstad. Sedan 2018 är hon invald i det internationella fjärrvärmenätverket Euroheat and Powers styrelse för forskning, där hon numera är ordförande. Hon har också tidigare arbetat på Borås Energi och Miljö, bland annat med innovation och riskhantering i energisektorn.

Tjänsten som adjungerad professor vid Lunds universitet är vid institutionen för energivetenskaper på Lunds Tekniska Högskola. Den ska resultera i ökad utväxling mellan teknisk och ekonomisk fjärrvärmeforskning. Förutom strategisk forskning innebär tjänsten även handledning av ett flertal doktorander.

För mer information, kontakta:
Kristina Lygnerud, kristina.lygnerud@ivl.se, tel. 072-708 66 26

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev