1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-08-29] Åtgärder för att minska bly i dricksvatten – ny rapport från WHO
Nyhet | 2022-08-29
hand in tap water in nature

Åtgärder för att minska bly i dricksvatten – ny rapport från WHO

IVL:s vattenexpert Johan Strandberg har de senaste två åren arbetat för världshälsoorganisationen, WHO, med att ta fram konkreta råd för nationella myndigheter och dricksvattenproducenter som behöver minska halten bly i dricksvatten. Resultatet sammanfattas i en rapport som lanseras under Världsvattenveckan i Stockholm.

Bly är giftigt för människor redan vid mycket låga doser. Även om mängden bly som vi utsätts för har minskat kraftigt de senaste 20 åren, mycket tack vare att vi idag använder blyfri bensin, så finns det fortfarande områden i världen där människor har för höga nivåer av bly i blodet. Bly uppskattas stå för 30 procent av alla fall av intellektuell funktionsnedsättning där orsaken är okänd.

– Bly finns fortfarande i många vattensystem runt om i världen, och att åtgärda det är ofta dyrt och tar lång tid. För att det inte ska bli ett för stort hinder har jag föreslagit ett arbetssätt som dels gör att man kan prioritera var åtgärder behövs mest, dels att dessa kan utföras etappvis. På lång sikt vill vi från WHO att man har en uthållig hantering av bly, men på vägen dit kan det behövas tillfälliga lösningar, säger Johan Strandberg.

Den primära källan till bly i dricksvatten är blyhaltiga material i vattenledningar och rör. I många länder är exempelvis ledningarna mellan fastigheten och dricksvattennätet gjorda av bly. Hanteringen och övervakningen är dock komplex och i många miljöer är det svårt att veta hur omfattande problemet är. Studier från senare år tyder på att blyföroreningar i många vattenförsörjningssystem är vanligare än vad som tidigare varit känt.

Den tekniska rapporten från WHO ger vägledning om hur man ska bedöma och hantera blyföroreningar i dricksvattensystem. Informationen är i första hand avsedd för vattenleverantörer och myndigheter som ansvarar för att övervaka säkerheten kring dricksvatten. I flera länder finns redan egna vägledningar kring bly i dricksvatten. WHO:s rekommendationer kommer göra störst nytta i de länder där man ännu inte har det.

– Det som är allra effektivast är naturligtvis att inte använda material som innehåller bly. Det är lätt i nya system, men i gamla system är det svårare, då rör och komponenter är nedgrävda eller inbyggda, vilket gör att man måste ha en väl genomtänkt strategi för provtagning av vatten. Det är sällan lämpligt att göra åtgärder baserat på enstaka prover, säger Johan Strandberg.

Rapporten ”Bly i dricksvatten: hälsorisker, övervakning och åtgärder” lanseras under Världsvattenveckan, på ett seminarium som hålls tillsammans med bland andra Unicef, Water Aid, World Vision och IAPMO, International Association of Plumbing and Mechanical Officials den 31 augusti. På seminariet kommer, utöver vägledningen från WHO, ett förslag till handlingsplan för att förebygga och åtgärda blyexponering i vattenförsörjning presenteras av Unicef.

Ladda ner rapporten: Lead in drinking-water: Health risks, monitoring and corrective actions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om seminariet på Världsvattenveckans webb:
Taking action on lead in drinking-water from evidence to practice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se, tel. 010-788 65 98


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev