1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-05-19] Planprocessen kan användas för att driva på klimatomställningen
Nyhet | 2022-05-19
A city street with a tree and a red bus (seen from behind) in the middle of the picture. To the left, you see a cycling adult and a cycling child from behind.

Planprocessen kan användas för att driva på klimatomställningen

Det finns ett stort intresse bland kommuner att använda planprocessen för att driva på klimatomställningen. Det visar EU-projektet Multiply som har bildat ett nätverk av kommuner i Sverige, Italien, Polen, Tyskland, Ungern och Österrike. I ett antal vägledningar och exempel på energiplaner visar de hur kommuner kan sätta klimatmål för stadsdelar.

– Det handlar om hur vi vid planering eller ombyggnad av stadsdelar kan kombinera frågor om hur marken används, vilka energilösningar som är mest effektiva och hur vi förflyttar människor och varor – allt i syfte att minska klimatpåverkan. En annan aspekt är hur man involverar kommunens invånare i processen, säger Jeanette Green på IVL, som varit projektledare för Multiply.

Nätverket väckte stort intresse när det presenterades. 29 svenska kommuner ville vara med och det krävdes ett hårt arbete av juryn att välja ut sju av dem. Till slut utsågs Örebro och Umeå till föregångare, utifrån sitt arbete när det gäller mark, energi och mobilitet, och Botkyrka för sin stora erfarenhet av medborgarsamverkan.

Lomma, Västerås, Borlänge och Kalmar valdes ut för att lära sig mer och följa processen inom nätverket. Det skedde vid workshoppar som ordnades för beslutsfattare och tjänstemän från alla de sju svenska kommunerna. Syftet var är att dela erfarenheter, men även att ta fram riktlinjer som underlättar för andra kommuner att arbeta på liknande sätt.

Under våren har dessa erfarenheter delats vidare i olika workshoppar och konferenser bland annat på Hållbar kommun i Stockholm i maj och på Urban Future i Helsingborg i juni.

Digitala verktyg underlättar klimatberäkningar

– Projektet har visat att det finns ett stort intresse bland svenska kommuner att använda planprocessen för att driva på klimatomställningen, men också att det saknas verktyg, data och processer för att hålla koll på vilken klimatpåverkan det blir av de beslut som fattas, säger Jeanette Green.

IVL tar nu därför arbetet i Multiply vidare i ett nytt projekt finansierat av Smart Built Environment där målet är att undersöka hur ett digitalt verktyg för klimatberäkningar skulle kunna underlätta beslut och strategier i planprocessen.

– Med hjälp av fem nya kommuner ser vi vad det finns för behov och finansieringslösningar för att bygga ett verktyg som kan sätta siffror på klimatpåverkan från en detaljplan. En första prototyp beräknas vara klar nästa år, säger Faiz Mawlayi, projektledare för projektet ”digital beräkning av stadsdelars klimatpåverkan”.

De vägledningar som Multiply har tagit fram kommer från Botkyrka: Tullinge; Kalmar: Kvarnholmen; Lomma: Bjärreds vångar; Umeå: Ålidhem, Universitetsstaden; Västerås: Sätra; Örebro: Tamarinden, och finns att ladda ner på projektets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta:
Jeanette Green, jeanette.green@ivl.se, tel. 010-788 67 40
Faiz Mawlayi, faiz.mawlayi@ivl.se, tel. 010-788 67 15

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev