1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-05-11] Virtuell rundtur visar hur vi renar avloppsvatten på Hammarby Sjöstadsverk
Nyhet | 2022-05-11
Two people

Virtuell rundtur visar hur vi renar avloppsvatten på Hammarby Sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk är en av världens ledande forskningsanläggningar inom vattenreningsteknik. Nu kan du besöka anläggningen från skärmen och ta del av de olika steg och piloter som är under ständig utveckling.

– Vi vill engagera fler intressenter, både från Sverige och utomlands, som både vill veta mer om tekniken eller komma och testa sina forskningsidéer på anläggningen, säger IVL:s Rebecca Larson, som har arbetat med den virtuella rundturen.

Turen inleds vid en oxidationspilot som bryter ner bland annat läkemedel, PFAS och bekämpningsmedel med hjälp av UV-ljus och väteperoxid. Därefter följer vi med till en elektrolyspilot som utvinner energi från ammonium, en reaktor som producerar metangas från avloppsslam och mobila rötkammare som producerar flyktiga fettsyror.

Experterna på Hammarby Sjöstadsverk visar också upp tankar som avlägsnar kväve med hjälp av ammoniumoxiderande bakterier och anammoxbakterier, mobila piloter som mäter lustgas, metan och koldioxid och sensorer som använder bild och dataanalys för att mäta grumlighet och vattennivåer.

I det sista steget får vi se membranbioreaktorer som tar bort mikroskopiska partiklar, virus och bakterier.

Mycket av utvecklingsarbetet har redan tillämpats i den ombyggnation som pågår av Stockholms framtida vattenrening, berättar Mayumi Narongin-Fujikawa, platsansvarig på Hammarby Sjöstadsverk.

– Piloterna bidrar till att minska energiförbrukning och kemikalieanvändning i Stockholms nya avloppsvattenrening. Utöver all kunskap och drifterfarenhet som vi bygger upp bidrar vi också till framtidens hållbara vattenrening genom att erbjuda studenter, ex-jobbare och praktikanter uppdrag på anläggningen.

Rundturen har tagits fram inom ramen för projektet Smart City Sweden i syfte att visa upp goda exempel från Sverige och den utveckling som bedrivs inom vattenrening. Utöver korta filmer från de olika stegen finns också merläsning och ett quiz.

Hammarby Sjöstadsverk ägs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs mer om Hammarby Sjöstadsverk

Läs mer om Smart City Sweden

För mer information, kontakta:
Rebecca Larson, rebecca.larson@ivl.se, tel. 010-788 65 84
Mayumi Narongin-Fujikawa, mayumi.narongin@ivl.se, tel. 010-788 65 96

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev