1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-03-30] Nya styrmedel utvecklas för återanvändbara takeaway-förpackningar
Nyhet | 2022-03-30
Bild på take away-förpackning i projektet Retursystem för take away-förpackningar.

IVL har i tidigare projekt testat ett system för återanvändbara take away-förpackningar.

Nya styrmedel utvecklas för återanvändbara takeaway-förpackningar

Flergångslådor och pantsystem – kan det vara lösningar för att minska engångsplasten från våra take away-vanor? Hur får vi sådana system att fungera i praktiken? I ett antal workshops ska IVL utforska vilka åtgärder, samarbetsformer och eventuella innovationer som behövs för att tidigare pilottester för återanvändning av take away-förpackningar ska kunna skalas upp till ett nationellt system.

– Vi behöver minska användningen av engångsförpackningar, både för att förbruka mindre resurser och minska miljöpåverkan men också för att minska nedskräpningen i naturen, säger Annelise de Jong, konsumtionsforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Regeringen beslutade i höstas att det ska ställas krav på att den som erbjuder snabbmat och dryck i engångsförpackning också ska erbjuda ett flergångsalternativ. De nya reglerna börjar gälla från och med 2024. Målet med åtgärden är att användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor i Sverige ska ha minskat med 50 procent till 2026.

– Det är viktigt att de nya systemen som utvecklas för återanvändning också fungerar i praktiken, och i större skala. Risken är annars att det skapas en mångfald av olika system, där vissa förpackningar och system kanske inte används tillräckligt mycket för att vi ska få en minskad miljöpåverkan, säger Annelise de Jong.

IVL har i ett tidigare pilotprojekt testat ett system för återanvändbara take away-förpackningar för både mat och dryck. Ett antal kaféer och lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg deltog i projektet. De behållare som användes var gjorda av hundra procent återvinningsbar plast och kunde användas minst 1 000 gånger.

– Flera användare provade systemet under ett år och engagemanget var stort, både hos konsumenter och hos kaféer och restauranger runtom i landet, säger Annelise de Jong.

Erfarenheterna från testerna tar man nu med sig till det uppföljningsprojekt som drar igång. Det finansieras av Naturvårdsverket och hålls i form av ett antal workshops. Medverkar gör bland andra restaurangkedjan Eatery, företaget Bower som utvecklar återanvändningssystem, Håll Sverige Rent, Naturvårdsverket och branschföreningen Visita.

– Uppföljningsprojektet är ett initiativ för att förstå vilka hinder som finns för att skala upp den här typen av system och vilka åtgärder som krävs. Vi vill fånga upp vilka behov som finns hos konsumenter, hos restaurangägare och deras personal, men även hos systemutvecklare, säger Annelise de Jong.

Förslagen till åtgärder ska sedan utvärderas utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

För mer information, kontakta:
Annelise de Jong, annelise.dejong@ivl.se, tel. 010-788 69 36

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev