1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-02-11] Nationella expertrådet vill se krafttag för klimatanpassning
Nyhet | 2022-02-11
Översvämmat bostadsområde

Nationella expertrådet vill se krafttag för klimatanpassning

Det behövs krafttag för att på allvar säkerställa att vårt samhälle ställer om i en klimatsäker riktning. Det menar Nationella expertrådet för klimatanpassning som i veckan överlämnade sin första rapport till regeringen. De insatser som hittills har gjorts har inte förmått skapa nödvändiga förändringar i samhället konstaterar rådet.

Nationella expertrådet för klimatanpassning tillsattes av regeringen i augusti 2018 med uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. I veckan överlämnade rådet sin första rapport till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S).

Ett av expertrådets huvudbudskap är att arbetet med att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett klimat i förändring är beroende av varandra och bör samordnas i så hög grad som möjligt. De konstaterar att nuvarande ansvarsfördelning, organisering, och styrmedel skapar otillräckliga incitament för att säkerställa att nödvändiga anpassningsåtgärder kommer till stånd och att det krävs breda överenskommelser som möjliggör långsiktig planering och beslut.

Hanna Matschke Ekholm på IVL har varit med i arbetet med att ta fram underlagsmaterial till rådets rapport. Hon tycker det är mycket glädjande att expertrådet i rapporten betonar vikten av att sätta fundament och struktur för samordningen av klimatanpassningen.

– Vi har i tidigare arbete sett att det finns ett behov av att det etableras forum för tvärsektoriella samarbeten inom klimatanpassning. Så det är väldigt positivt att expertrådet i sina rekommendationer föreslår en samverkansplattform för det, säger hon.

Rådet konstaterar att klimatanpassning är nödvändig inom alla samhällsområden och att det krävs såväl tvärsektoriell integration som ett helhetsgrepp över geografiska och administrativa gränser för att möjliggöra synergier och undvika målkonflikter. De konstaterar också att det behövs en stärkt offentlig-privat samverkan.

– Samarbetet mellan kommuner och privata aktörer är viktigt men i praktiken ofta svårt att få till. Fastighetsägare kan exempelvis uppfatta att det är svårt att få gehör för åtgärder hos kommunerna på grund av befintliga regelverk och organisatoriska strukturer, medan tjänstemän på kommunerna ibland uppfattar att det inte finns något intresse hos fastighetsägare. Så det är viktigt att förtydliga fördelarna med att samarbeta – framförallt för att minska risker och undvika allvarliga konsekvenser av klimatförändringar, säger Hanna Matschke Ekholm.

Enligt rapporten är en av expertrådets övergripande prioriteringar framöver att ställa liknande krav på kommuner och regioner som på myndigheter i form av att ta fram handlingsplaner och ha mål för klimatanpassningsarbetet.

– Det är ett positivt förslag men det är också viktigt att kommunerna ges förutsättningarna för att kunna uppfylla sådana krav. I rapporten betonas det att finansiering måste säkerställas, något som definitivt är nödvändigt men vi har även gång på gång sett betydelsen av att det måste prioriteras politiskt i form av resurser till arbetet och någon som har mandatet att driva på och samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan såväl som att genomföra den, med allt vad det innebär, säger Hanna Matschke Ekholm.

Läs mer om rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underlagsrapporter finns på klimatanpassningsradet.se/publikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Hanna Matschke Ekholm, hanna.matschkeekholm@ivl.se, tel. 010-788 65 42

Relaterat

Läs mer om IVL:s arbete med klimatanpassning Öppnas i nytt fönster.
Kartläggning: Klimatanpassning 2021 – så långt har kommunerna kommit Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev