1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-02-09] Bättre arbetsmiljö i fokus när mer byggavfall och textil ska återbrukas
Nyhet | 2022-02-09
Insamlad textil i den automatiska sorteringsanläggningen Siptex i Malmö.

Bättre arbetsmiljö i fokus när mer byggavfall och textil ska återbrukas

Hur kan vi öka återbruket av byggprodukter och textil och samtidigt säkerställa god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor? Det ska ett nystartat projekt på IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka. Byggavfall och textil är två områden där återbruket av resurs- och klimatskäl måste bli mycket större än idag.

– För att få en hållbar utveckling behöver alla delar vara med – miljö, ekonomi och social hållbarhet. God arbetsmiljö och bra arbetsvillkor är centrala delar för den sociala hållbarheten. Vi vet att arbetsmiljön vid återbruk och återvinning alltför ofta är bristfällig och att många företag inom återbruk och återvinning saknar kunskap om både miljö och arbetsmiljö, säger Johan M. Sanne, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Han leder det nystartade projektet i samarbete med forskare från IVL, Luleå tekniska universitet, och Uppsala universitet. Projektet finansieras av forskningsråden Forte och Formas och ska studera arbetsmiljön inom återbruk av bygg- och textilavfall. Både byggsektorn och textilbranschen står för betydande del av koldioxidutsläppen i Sverige. Det mesta av avfallet förbränns trots att potentialen att återbruka mer är stor. Båda branscherna har också utmaningar kopplade till arbetsmiljöfrågor.

– I byggbranschen är det till exempel vanligt att stora företag lägger ut jobb på mindre företag som inte alltid har koll på arbetsmiljö och risker. De som demonterar fönster kan stöta på PCB, utan att känna till riskerna, säger Johan M. Sanne.

Arbetslivsfrågor ingår sällan i företagens affärsmodeller. I projektet vill man därför engagera arbetsmarknadens parter och offentliga aktörer för att skapa goda förutsättningar för hållbara affärsmodeller som både gynnar miljön och ett arbetsliv som främjar lärande och trygghet på arbetsplatserna.

– Vi utvecklar ett koncept för hållbara affärsmodeller där vi tittar både på hur återbruket kan öka samtidigt som ett effektivt arbetsmiljöarbete säkerställs, säger Johan M. Sanne.

För mer information, kontakta:
Johan M. Sanne, johan.sanne@ivl.se, tel. 010-788 66 59

Projektet Affärsmodeller, politik och partnerskap för ett hållbart arbetsliv: cirkulära initiativ i textil- och byggindustri leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av forskningsrådet Forte. Det pågår fram till oktober 2023.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev