1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-02-07] IVL och Sjöfartsverket i samarbete om undervattensbuller
Nyhet | 2022-02-07
Lastfartyg parkerad vid en hamn

IVL och Sjöfartsverket i samarbete om undervattensbuller

Undervattensbuller från sjöfart och farledsarbeten påverkar djurlivet och miljön negativt. I ett nystartat projekt ska IVL tillsammans med Sjöfartsverket nu ta fram förslag på hur bullret ska hanteras och regleras. Målet är att Sverige ska bli först i världen med åtgärder för att minska undervattensbuller från farleder.

– Sjöfarten ökar och med detta även det undervattensbuller som den orsakar. Det finns idag ingen reglering på hur mycket varje enskilt fartyg får bullra, säger Torbjörn Johansson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Buller klassas av FN och EU som en förorening och går att jämställa med till exempel luftföroreningar. Men en viktig skillnad är att om man minskar utsläppen av buller så minskar nivåerna i miljön direkt, enligt Torbjörn Johansson.

På IVL mäter man buller under vatten och analyserar vilka effekter det har för djur och natur. Det finns flera kända sätt att minska buller från fartyg, till exempel genom att köra långsammare eller byta till en propeller som kaviterar mindre. Men det saknas i dagsläget incitament för rederierna att göra det ur ett miljöperspektiv. Inom några år kommer nya gränsvärden från EU för att reglera hur mycket buller det får vara i haven. Hur kvalitetsnormerna kommer att se ut är för tidigt att säga men det blir troligen så att fartyg och andra som bullrar i haven får dela på ett visst bullerutrymme.

I det aktuella projektet ska IVL i samverkan med Sjöfartsverket ta fram förslag på hur undervattensbuller ska hanteras och styras på nationell nivå. Projektet samlar aktörer som berörs av undervattensbuller och tar fram ett förslag för hur detta mål kan nås med fokus på kontroll, uppföljning samt olika åtgärder.

Visionen är att Sverige ska bli första land som inför incitament och åtgärder för att reducera undervattensbuller från farleder. En möjlighet som man kommer att titta på är att ta med undervattensbuller i miljömärkningen Clean Shipping Index för att kunna belöna fartyg som är tystare med lägre hamn- och farledsavgifter.

– Vårt fokus i det här projektet är hur vi kan utforma och dra farlederna för att de ska göra bullernivåerna från fartyg så låga som möjligt. Vi vet ännu inte vad vi kan göra men vill börja undersöka det, säger Hulda Winnes, miljöstrateg på Sjöfartsverket.

I höst kommer Sjöfartsverket tillsammans med IVL börja mäta bullernivåerna i farleder. Först då går det att säga mer om hur farlederna kan utformas för att sänka bullernivåerna. Projektet är en genomförbarhetsstudie som pågår till och med 2023 och ska lägga grunden för ett framtida genomförandeprojekt.

Läs mer om projektet. Öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Torbjörn Johansson, torbjorn.johansson@ivl.se, tel. 010-788 67 02

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev