1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-12-06] IVL-forskare utsedd till professor i hållbar konsumtion
Nyhet | 2021-12-06
Porträtt av man med grå bakgrund

IVL-forskare utsedd till professor i hållbar konsumtion

KTH har utsett Michael Martin på IVL Svenska Miljöinstitutet till adjungerad professor i hållbar konsumtion och produktion. Syftet är att bryta ny mark inom forskningen med hjälp av livscykelperspektiv och att stärka samarbetet mellan KTH och IVL.

Tjänsten som adjungerad professor är vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) på KTH. Förutom strategisk forskning om hållbar produktion och konsumtion innebär tjänsten handledning av doktorander och examensarbetare och innebär en utökad möjlighet att påverka och bidra till utbildning.

– Framförallt är jag intresserad av att analysera och utveckla metoder som belyser påverkan och konsekvenser av olika konsumtions- och produktionssystem. På senare år har jag också blivit alltmer fascinerad av hur livscykelbaserad information och olika märkningssystem används i samhället och vad som styr det. Sådana perspektiv är också viktiga att ta med i forskningen och i utbildningen på KTH, säger Michael Martin.

Michael Martin är utbildad maskiningenjör från USA, han har en master i hållbar utveckling och teknik från KTH, och är teknisk doktor i miljösystemanalys och miljömanagement från Linköpings universitet. Under senare år har Michael Martins forskning handlat mycket om hållbara livsmedelssystem med fokus på frågor som kosthållning, offentlig upphandling, olika förpackningssystem, och framtida livsmedelsproduktionssystem. Han arbetar också i projekt om hållbar stadsodling och vertikala odlingssystem, där både svenska och utländska företag ingår.

– Michaels forskning kommer att stärka och komplettera den kompetens som finns på KTH inom frågor som rör livsmedel, livscykelperspektiv och industriell symbios. Det stärker också våra nationella och internationella nätverk, säger Göran Finnveden, professor på institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik där Michael Martin blir adjungerad professor.

IVL:s forskningschef John Munthe ser också mycket positivt på den nya tillsättningen.

– Det här kommer att ge IVL och KTH ökade möjligheter att utveckla vårt forskningssamarbete inom hållbar produktion och konsumtion och stärker banden mellan organisationerna. Samarbetet mellan akademi och institut är också viktigt för att bygga kunskap och konkreta lösningar för många av de samhällsutmaningarna vi står inför, säger han.

För mer information kontakta:
Michael Martin, michael.martin@ivl.se, tel. 010-788 66 81
Göran Finnveden, goran.finnveden@abe.kth.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev