1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-12-03] Koldioxidsnålt byggande – ny omvärldsstudie visar hinder och möjligheter
Nyhet | 2021-12-03
Solpaneler på tak

Koldioxidsnålt byggande – ny omvärldsstudie visar hinder och möjligheter

Vad hindrar koldioxidsnålt byggande? Forskare på IVL har kartlagt faktorer som hindrar respektive främjar användningen av lösningar som minskar byggnaders klimatpåverkan. Studien visar att forskningen främst är fokuserad på utvecklade regioner och på förnybar energi, och att näringslivet framförallt anger ekonomiska aspekter som hinder för utvecklingen.

– Forskningen fokuserar mer på vad som främjar utvecklingen av byggnader med lägre klimatpåverkan än på vad som hindrar den. Det finns mycket forskningsresultat kring förnybar energi i Europa medan flera andra typer av lösningar – som byggmaterial med låg klimatpåverkan, beteende-relaterade åtgärder, digitalisering eller lösningar kopplade till utveckling av cirkulär ekonomi är utforskade i mycket lägre grad, säger Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att minska byggnaders klimatpåverkan är en nyckel för att nå globala klimatmål. I den aktuella studien har forskarna screenat över 900 vetenskapliga artiklar som har publicerats efter 2011, för att identifiera och analysera vilka faktorer som påverkar huruvida olika lösningar kommer till praktisk användning eller inte. Dessa har sedan delats in efter typ av lösning, typ av byggnad och geografisk spridning.

– Trots att det många gånger finns en positiv inställning och en vilja att använda lösningar som minskar byggnaders klimatpåverkan så hindras de ofta av ekonomiska skäl. I konsumentledet verkar man mer redo att stödja starkare åtgärder från statens sida medan man från näringslivets håll anger en rad organisatoriska faktorer som gör att koldioxidsnålt byggande inte ses som en optimal lösning, säger Érika Mata.

I utvecklade länder finns det en större känslighet för förändringar som folk upplever påverkar deras livskvalitet vad gäller ekonomi, inomhustemperatur eller som kräver beteendeförändringar, medan man i andra världsdelar framförallt brottas med teknisk-ekonomiska problem.

Olika typer av informativa och ekonomiska åtgärder, särskilt statligt stöd, har visat sig ha en positiv effekt på införandet av koldioxidsnåla bygglösningar över hela världen.

– För att komma framåt i arbetet med att minska klimatpåverkan från byggsektorn globalt, behövs det kraftfulla styrmedel som omfattar flera typer och aspekter av lösningar, och som också riktar sig till olika målgrupper, säger Érika Mata.

Läs den vetenskapliga studien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arbetet har genomförts inom EU-projektet Sun Horizon, läs mer om projektet här Öppnas i nytt fönster..

Vid frågor, kontakta:
Érika Mata, erika.mata@ivl.se , tel. 010-788 68 39

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev