1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-11-16] Flera framgångar i klimatavtalet – men nu behöver omställningstakten öka
Nyhet | 2021-11-16
IVL:s vd Marie Fossum Strannegård och forskningschef John Munthe.

IVL:s vd Marie Fossum Strannegård och John Munthe, forskningschef.

Flera framgångar i klimatavtalet – men nu behöver omställningstakten öka

Klimatmötet COP26 i Glasgow lyckades till slut nå en överenskommelse, även om avtalet inte i alla delar når upp till omvärldens förväntningar. Till framgångarna hör skrivningar om fossila bränslen, att man kommit överens om regler och rutiner för rapportering av utsläpp och åtgärder, samt löften om finansiellt stöd till utvecklingsländer.

– Hotet från klimatförändringarna har på inget sätt tonats ned, utan kritiken rör förändringstakten i det fortsatta åtgärdsarbetet. Med ett tydligt ramverk är det nu dags för enskilda länder att skruva upp takten i åtgärdsarbetet och klimatomställningen. Det är också hög tid att andra aktörer inom näringslivet, städer och organisationer sätter igång, både när det gäller omställning till fossiloberoende och anpassning till klimatförändringar, säger John Munthe, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Från politikens håll behöver man ställa om lagstiftning och regelverk för att snabba på omställningen, skapa incitament och undanröja hinder för förändringsarbetet.

– Producerande företag behöver också anpassa sig till konsumenteras ökade krav på klimatneutrala och hållbara produkter. Det finns inga skäl att hålla tillbaka på takten i det förändringsarbetet, säger John Munthe.

Som forskningsinstitut kan IVL bidra med kunskap om klimatförändringar och de åtgärder som krävs, samt tillämpa lösningar och konkret bidra till förändringar som leder till ökad hållbarhet i samhället.

– Vi ser ett stort behov av att öka samarbetet med näringsliv och myndigheter på hemmaplan, i EU och globalt, och inte minst med svenska företag som kan tillhandahålla lösningar för export till andra länder, säger Marie Fossum Strannegård, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs fler kommentarer om COP26:

Positiva signaler från klimatmötets första vecka Öppnas i nytt fönster.

Ska vi nå nettonollutsläpp till 2045 måste investeringsbeslut tas detta årtionde Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
John Munthe, john.munthe@ivl.se, tel. 010-788 68 06
Marie Fossum Strannegård, marie.fossum.strannegård@ivl.se, tel. 010-788 65 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev