1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-11-01] Svårt att nå skärpta mål för materialåtervinning av förpackningar
Nyhet | 2021-11-01
Recycling concept - recycable materials in plastic bag as trash, top view

Svårt att nå skärpta mål för materialåtervinning av förpackningar

Under 2020 använde Sverige nära 1,4 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Det visar ny statistik över landets förpackningsavfall. 61 procent av det gick till materialåtervinning, men ändå nåddes inte totalmålet på 65 procent.

Tre av de nio nationella målen för materialåtervinning av förpackningar nåddes 2020. Det gäller glas, järnbaserad metall (stål) och aluminium (inklusive pantburkar). De flesta målen har skärpts från 2020, dessutom har beräkningssättet ändrats, därför går det inte att jämföra med hur de uppfylldes tidigare.

– Allt separat insamlat förpackningsavfall kan inte materialåtervinnas till nya produkter. Orsakerna är kopplade både till förpackningarnas ofta komplexa design och till sorterings- och återvinningsprocessernas utformning. Stora mängder förpackningsavfall slängs också i blandat avfall och får inte ens chansen att materialåtervinnas, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet som har arbetat med rapporten.

130 kilo förpackningsavfall per person

Statistiken bygger på uppgifter från företag som har tillfört förpackningar till marknaden. Den gäller alla typer, alltså sådana som används i både hushåll och verksamheter. Den totala mängden på nära 1,4 miljoner ton, ungefär samma som 2019, motsvarar över 130 kilo per person. Papp, kartong och wellpapp var de material som användes mest, 58 kilo per person.

– På lite längre sikt har förpackningsmängderna ökat även om det varierar mellan olika typer. Exempelvis har plastförpackningar och pantburkar ökat med mer än 20 procent sedan 2015. Däremot har mängden metallförpackningar, exklusive pantburkar, minskat under samma period, säger Lars Viklund, handläggare på Naturvårdsverket.

Producentansvaret är grunden

Grunden till insamlings- och återvinningssystemen för förpackningar är producentansvaret. Det innebär att producenterna har ansvar för att samla in avfallet, men ska också motivera dem att ta fram förpackningar som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket och har genomförts av SMED, Svenska Miljöemissionsdata, som är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI.

Läs rapporten Sveriges återvinning av förpackningar och tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer statistik om förpackningar och förpackningsavfall finns på Naturvårdsverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta:
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev