1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-09-07] Bok guidar till framtidens fjärrvärmeteknik
Nyhet | 2021-09-07
Fasaden på en lägenhet

Bok guidar till framtidens fjärrvärmeteknik

Att sänka temperaturen i byggnaders värmesystem kan ge flera miljövinster. Det öppnar för möjligheten att ta vara på förnybara energikällor och restvärme på ett mer effektivt sätt. IVL medverkar i en bok som guidar till de huvudsakliga drivkrafterna för lågtempererad fjärrvärme.

– Lägre systemtemperaturer är en viktig förutsättning för att kunna öka andelen förnybara värmekällor i fjärrvärmesystem på ett kostnadseffektivt sätt, säger Kristina Lygnerud som arbetar med hållbara affärsmodeller inom energisektorn på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Boken har samproducerats av författare från olika länder och belyser hur man kan göra för att sänka temperaturer i värmesystem inuti befintliga och nya byggnader, samt i befintliga och nya fjärrvärmenät. Den innehåller ett antal fallstudier där lågtemperatur har implementerats och visar även distributionskostnader och andra faktorer som är viktiga för att få till fungerande affärsmodeller.

Arbetet har genomförts på initiativ av Internationella Energirådet och innehållet är baserat på mer än 250 litteraturreferenser och 165 initiativ, som genomförts på över hundra platser runtom i världen. Högskolan i Halmstad har med finansiering från Energimyndigheten lett arbetet med boken och expertis från IVL Svenska Miljöinstitutet har stöttat högskolan i arbetet.

– Det har saknats ett dokument som samlar kunskapen om hur man sänker temperaturer i fjärrvärmesystem och vad det har för fördelar. Boken är intressant då den visar vägen för framtidens värmekällor. När man inte längre kan förbränna fossila bränslen, när rester från skogsbruk förädlas istället för att förbrännas och volymerna avfall minskar till följd av ökad cirkularitet – då behöver man använda de värmekällor som finns kvar – sol, geotermi och restvärme, säger Kristina Lygnerud.

Ladda ner boken här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boken presenteras på konferensen District Heating and Cooling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som hålls i Nottingham den 6-9 september.

Vid frågor, kontakta:
Kristina Lygnerud, kristina.lygnerud@ivl.se, tel. 010-788 69 27

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev