1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-29] Deltar i Miljömålsberedningens nya arbetsgrupp om klimatpåverkan från konsumtion
Nyhet | 2021-06-29
Lars Zetterberg

Deltar i Miljömålsberedningens nya arbetsgrupp om klimatpåverkan från konsumtion

IVL:s medarbetare Lars Zetterberg deltar i Miljömålsberedningens nya arbetsgrupp som ska ta fram mål och strategier för hur Sverige kan minska klimatpåverkan från konsumtion. Beredningen ska bland annat föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan och se hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling.

– Det känns jättebra, det här är viktiga frågor och det känns roligt att få vara med och påverka förslagen som tas fram. Vi har fått ner utsläppen i Sverige, men tar man med det som är utanför landets gränser så har vi inte blivit så mycket bättre, säger Lars Zetterberg, som bland annat leder det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit på IVL.

Miljömålsberedningen hjälper regeringen med de nationella miljömålen och ger underlag för hur man strategiskt ska utveckla dem och hur målen ska nås. I oktober 2020 fick Miljömålsberedningen ett tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion.

För att minska de globala växthusgasutsläppen i den utsträckning som vi i Sverige har rådighet över, är minskade utsläpp från den svenska konsumtionen ett viktigt led.

– I det som Sverige redovisar till klimatkonventionen ingår som regel bara de utsläpp som sker i Sverige. Det innebär att utsläpp relaterade till importerade konsumentvaror inte är medräknade. Det är rätt stora utsläpp som på det viset inte räknas med i svenska miljömålen, där vi har flyttat utsläppen utomlands, säger Lars Zetterberg.

Miljömålsberedningen ska därför utifrån en bred analys bereda frågan om mål och delmål för konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp. Den ska också föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan samt se över möjligheten till etappmål för sjöfartens klimatpåverkan. Beredningen ska även se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling, med fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan samt på kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet.

Tilläggsuppdraget ska formulera en strategi för miljömålen, som ska slutredovisas i januari 2022.

Läs mer på regeringens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev