1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-17] Våtmarker ska anläggas på Storsudret
Nyhet | 2021-06-17
Mjölhatteträsk på Storsudret, Gotland. Fotograf Gunnar Britse.

Flygfoto över Mjölhatteträsk. Foto: Gunnar Britse

Våtmarker ska anläggas på Storsudret

Region Gotland och IVL får drygt tre miljoner kronor i stöd för att anlägga våtmarker på Storsudret på södra Gotland. Pengarna ska användas inom ett naturvårdsprojekt som med hjälp av dammluckor och dammar ska stärka grundvattnet i området och öka den biologiska mångfalden.

Storsudret på södra Gotland har i flera år haft problem med vattenbrist. I området etablerar IVL tillsammans med regionen en testbädd för tekniker och system som ska öka mängden grundvatten. Bland annat har man tittat på hur man kan reglera diken, så att regnvattnet stannar kvar längre på land.

Region Gotland har nu genom den lokala naturvårdssatsningen LONA fått bidrag för att anlägga tre våtmarker i området. Det ska förstärka grundvattenbildningen och samtidigt öka den biologiska mångfalden.

– Genom dammarna och den aktiva regleringen av Mjölhatteträsk kan regnvatten hindras från att rinna ut i Östersjön och istället lagras inför sommarens torra perioder och på så sätt jämna ut vattentillgången, säger Staffan Filipsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tre platser har valts ut som lämpliga för att anlägga våtmarkerna, där inte jordbruksmark eller annan mark påverkas negativt.

– Planen är att anlägga en automatiskt reglerbar dammlucka vid utloppet från Mjölhatteträsk, en damm i Vamlingbo och en damm längs Peteskanalen vid Botarve, säger Helena Andersson, ekostrateg på region Gotland.

Testbädd Storsudret kommer sedan att mäta och följa upp våtmarkernas effekter på grundvattenbildningen och möjligheten att lagra vatten i sjöar genom användande av automatiska dammluckor.

Anläggningen av våtmarkerna får bidrag genom naturvårdssatsningen, LONA, som är den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Läs mer om den lokala naturvårdssatsningen LONA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I testbädd Storsudret deltar förutom IVL och Region Gotland också SGU, KTH och Uppsala universitet. Via Forum Östersjön finns det en stark förankring lokalt med markägare, lokala organisationer och privatpersoner som upplever problem med vattentillgången idag. Engagemanget från företagen ENWA och Monsson Energy är också viktiga pusselbitar för att lyckas med målen för testbädden.

Läs mer om testbädd Storsudret Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor om testbädd Storsudret, kontakta:
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev