1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-14] Hållbara lösningar ska bli standard vid stadsutveckling
Nyhet | 2021-06-14
Two gray high-rise apartment buildings photographed from below against a blue sky

Energieffektivt renoverade hus i Valla torg – en hållbar lösning inom stadsutveckling som Stockholmshem genomförde i projektet GrowSmarter.

Hållbara lösningar ska bli standard vid stadsutveckling

En viktig del i samhällets utveckling mot ökad hållbarhet gäller hur våra städer utformas. Många smarta, innovativa och hållbara lösningar inom stadsutveckling tas fram i pilotprojekt – men stannar där. Nu pågår ett arbete för att se till att lyckade resultat från pilotprojekt integreras i den ordinarie verksamheten och genomsyrar hela staden.

– Många pilotprojekt utvecklar hållbara lösningar med stor klimat- och samhällsnytta, men trots det sker uppskalningen lite slumpartat. En orsak kan vara att kommunerna saknar strukturer som fångar upp resultaten när pilotprojektet avslutas, en annan att lösningar som genomförs vid nybyggnad inte överförs och används vid renovering och upprustning, säger Lisa Enarsson på Stockholms stad, som leder projektet.

Stockholm, Göteborg och Malmö har alla stor erfarenhet av att ta fram innovativa lösningar inom pilotprojekt som gäller byggnader, transporter och utemiljö. Det kan handla om energieffektivisering, solcellssatsningar och mobilitetshubbar eller cykelskolor och vandrande skolbussar.

Trots det brister det ofta när pilotprojekten ska kopplas till den ordinarie verksamheten. Därför arbetar de tre storstadskommunerna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och Fastighetsägarna Stockholm för att underlätta den saken.

Metoder för analys och samverkan

Projektet, som har namnet Hållbarhet blir standard, tar fram en analysmetod för att identifiera vilka åtgärder som behövs för att skala upp de lösningar som är vältestade och har bra resultat utifrån hållbarhetsmålen. Det ska även undersöka hur olika typer av samverkan kan bidra till uppskalning och vilken samverkan som behövs för att analysmetoden ska bli ett effektivt verktyg. Projektets ambition är att sprida pilotprojektens lösningar inom respektive stad men även till andra städer, både i Sverige och Europa.

– Mycket kring hållbarhet är en läroprocess och städer behöver hitta sätt att bli hållbara i hela sin verksamhet. Det betyder jättemycket för att lösningarna ska leda till en socialt och ekologiskt hållbar stad, säger Åsa Romson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Arbetet presenteras mer den 7 oktober under Innovationsveckan, då aktörer inom den offentliga sektorn delar smarta lösningar med varandra.

Projektet Hållbarhet blir standard pågår till slutet av 2023 och finansieras av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities med sju miljoner kronor. En förstudie, finansierad av Viable Cities, inkluderade erfarenheter från Mälardalskommunerna.

För mer information, kontakta:
Åsa Romson, IVL Svenska Miljöinstitutet, asa.romson@ivl.se, tel. 010-788 66 75
Lisa Enarsson, Stockholms stad, lisa.enarsson@stockholm.se, tel. 076-122 89 82


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev