1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-11] Ny ledamot i Näringslivets klimatomställning
Nyhet | 2021-06-11
Östen Ekengren

Ny ledamot i Näringslivets klimatomställning

Regeringen har utsett Östen Ekengren, senior rådgivare på IVL Svenska Miljöinstitutet, till ny ledamot i samverkansgruppen Näringslivets klimatomställning. Östen Ekengren hoppas kunna bidra genom att förstärka samverkan med export- och innovationsplattformen Smart City Sweden men också med sin kunskap och erfarenhet av tillväxtländer som Kina och Indien.

– Jag vill bidra så mycket jag kan. Jag brinner för att vi ska skapa hållbara klimatlösningar som vi även ska exportera. Det blir vårt viktigaste bidrag till att världen som helhet ska kunna klara klimatmålen samtidigt som vi skapar meningsfull sysselsättning i Sverige, säger Östen Ekengren.

Näringsminister Ibrahim Baylan, ansvarig minister för samverkansprogrammen välkomnar valet av Östen Ekengren som ny ledamot:

– Han har en gedigen erfarenhet och en profil som passar bra in i samverkansgruppens sammansättning samt programmets inriktning mot export av hållbara innovationer. Han har också flera medarbetare som redan är engagerade i olika arbetsgrupper i programmet, så det finns alla förutsättningar att snabbt komma in i arbetet, säger Ibrahim Baylan.

Näringslivets klimatomställning ska skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar och bidra till näringslivets konkurrenskraft. Östen Ekengren ser mycket fram emot arbetet i samverkansprogrammet.

– Näringslivets ökade engagemang i kombination med politikens stora intresse ger en stabil grund för att nå uppsatta mål. Men jag anser att vi måste öka hastigheten i omställningen och därför måste ta bort en del flaskhalsar som hämmar utvecklingen. Exempel på detta är alltför långa handläggningstider och brist på integrerat synsätt när nya verksamheter ska etableras. Det gläder mig att samverkansprogrammen angriper dessa utmaningar och även har en proaktiv agenda för att skapa de hållbara lösningar som också kan exporteras, säger han.

Öka exporten av svenska lösningar

Östen Ekengren har arbetat på IVL sedan 1978, och har bland annat byggt upp miljöteknikenheten och även den enhet som arbetar med hållbar produktion och konsumtion. Han har varit aktiv i Kina sedan 1986 men även i många andra länder som Indien, där han förutom kapacitetsuppbyggnad även har bidragit till att öka exporten av svenska lösningar. På senare år har Östen Ekengren också haft rollen som affärsutvecklare för exportplattformen Smart City Sweden. Det uppdraget ger en möjlighet att omvandla intresserade besök till affärsmöjligheter.

– Jag har en relativt god bild över de utmaningar vi står inför men också över de lösningar som växer fram. Vi kan exportera mer av dessa lösningar och där hoppas jag kunna bidra främst genom att förstärka samverkan med export- och innovationsplattformen Smart City Sweden men även genom mina kunskaper om tillväxtländernas situation. Jag ser stora möjligheter för svenskt näringsliv att ligga i framkant, säger Östen Ekengren.

I ledamotsgruppen för Näringslivets klimatomställning ingår även IVL:s tidigare mångåriga medarbetare Åsa Stenmarck som numera arbetar på Naturvårdsverket. I programmet deltar också IVL:s medarbetare Sven-Olof Ryding i arbetsgruppen upphandling, samt Peter Bjerkesjö, Mark Sanctuary och Kenneth Möllersten i arbetsgruppen finansiering.

Läs mer om samverkansprogrammet här: Samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning - Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 010-788 65 43

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev