1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-06-02] Ny teknik för slamhantering testas på reningsverk
Nyhet | 2021-06-02
en byggnad vid vatten

Reningsverket i Margretelund. Foto: Roslagsvatten

Ny teknik för slamhantering testas på reningsverk

Roslagsvatten har inlett ett samarbete med miljöteknikföretaget C-Green och IVL Svenska Miljöinstitutet med målet att bygga ett ”slamfritt” avloppsreningsverk. Genom en ny metod ska slam helt undvikas som slutprodukt i Roslagsvattens reningsverk i Margretelund utanför Stockholm.

– C-Greens teknik för slamhantering är helt i linje med vår vision om att integrera hållbara lösningar i våra tjänster. I kombination med IVL:s forskning och kompetens kommer vi att kunna bidra till ovärderliga framsteg i utvecklingen av avloppsreningen världen över. Det är jag och mina medarbetare mycket stolta över, säger Christian Wiklund, vd på Roslagsvatten.

I höst drar pilotförsöken igång. Det våta slammet kommer att tas om hand på plats och omvandlas till en fast kolanrikad produkt, HTC-biokol, genom en teknik som företaget C-Green har utvecklat. Det HTC-biokol som bildas från processen kan sedan spridas på åkermark, användas som jordförbättringsmedel eller som biobränsle.

Metoden ska ge flera miljö- och klimatfördelar, bland annat räknar man med att behovet av lastbilstransporter till och från reningsverket kommer att minska med 75 procent. Eftersom slamlagring inte heller behövs förväntas utsläppen av växthusgaser minska med cirka 80 procent jämfört med dagens slamhantering. En annan fördel är att slamlukten försvinner.

– Målet med projektet är att i pilotskala undersöka om den förslagna systemlösningen kan utgöra ett hållbart alternativt för framtidens slamhantering vid svenska reningsverk, som både minskar klimatpåverkan, minskar emissioner av närsalter till miljön och som recirkulerar viktiga resurser från avloppsvatten till lantbruket, säger Christian Baresel, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL som driver forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk har i flera år arbetat med att utveckla hållbara slamhanteringstekniker. C-Green och IVL har sedan 2015 samarbetat och tittat på den aktuella tekniken och utforskat olika aspekter som nu resulterat i nästa steg. I det aktuella projektet som finansieras av Stiftelsen IVL, Roslagsvatten och C-Green ska IVL framförallt testa olika reningstekniker för processvattnet som uppstår vid behandlingen.

– Samarbetet med Roslagsvatten och IVL är ett stort kliv för att ytterligare kretsloppsanpassa reningsverkens slamhantering, särskilt med tanke på den minskade klimatpåverkan. Varje ton slam kan orsaka utsläpp på 200 kg växthusgaser eller mer. Med vår process slipper man slammet helt och i stället fångas kolet i en helt ny och användbar produkt, säger Erik Odén, vd på C-Green.

Projektets slutmål är att bygga en fullskalig anläggning vid Roslagsvattens reningsverk i Margretelund. Redan i dag används C-Greens teknik för slam från massabruk i en storskalig anläggning hos Stora Enso i Finland.

För mer information, kontakta:
Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se, tel. 010-788 66 06


Illustration över processen - från slam till HTC biokol.
Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev