1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-05-19] Samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan måste brytas för att ställa om byggsektorn
Nyhet | 2021-05-19
3 floor appartment bulding white walls and a blue skye.

Samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan måste brytas för att ställa om byggsektorn

Forskare har kartlagt den vetenskapliga litteraturen om faktorer som påverkar energibehov och koldioxidutsläpp från byggnader. Studien visar att det hittills inte har skett någon frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan i större skala. Det framgår också tydligt att det finns en snedfördelning i forskningen, både geografiskt och innehållsmässigt. Merparten av artiklarna handlar el- och vattenanvändning i Nordamerika och EU. Endast fem procent fokuserar på byggnaders klimatutsläpp.

I studien har över 4000 vetenskapliga artiklar i olika databaser screenats och från det har sedan data extraherats. Arbetet har resulterat i en online-karta som visar geografisk täckning, trender och var det finns kunskapsluckor i det vetenskapliga materialet.

– När man gör den här typen av kartläggningar blir det väldigt tydligt var kunskapsluckorna finns. Det är stora geografiska skillnader mellan olika delar av världen och även kring vilka variabler som har studerats, säger Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mer än hälften av artiklarna, 57 procent, fokuserar på el- och vattenanvändning i Nordamerika och Europa och 27 procent på Asien. Fem procent av artiklarna fokuserar på Afrika och sju procent på Latinamerika och Karibien. Överraskande få artiklar, fem procent, fokuserar på byggnaders utsläpp av växthusgaser och endast en (1) procent har ett livscykelperspektiv.

– Livscykelperspektivet är viktigt eftersom det visar var i byggkedjan som utsläppen är som störst och vilka åtgärder som behövs till exempel i tillverkning av byggmaterial, säger Érika Mata.

De faktorer som främst påverkar byggnaders energianvändning och klimatutsläpp är inkomstnivå, energipris och utomhustemperatur, men även storlek på befolkning och boendesituation. Studien visar att förbättrad levnadsstandard leder till högre energianvändning och att det hittills inte har skett någon frikoppling mellan dessa två parametrar.

– Ska vi lyckas ställa om byggsektorn i linje med klimatmålen så krävs det en frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan, säger Érika Mata.

Läs den vetenskapliga studien. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Érika Mata, erika.mata@ivl.se, tel. 010-788 68 39

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev