1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-05-12] Grön omställning och arbetsliv – ny rapport om kunskapsläget och fortsatta forskningsbehov
Nyhet | 2021-05-12
Byggarbetare monterar solpaneler

Grön omställning och arbetsliv – ny rapport om kunskapsläget och fortsatta forskningsbehov

Samhällets gröna omställning innebär en strukturomvandling som kommer att skapa nya jobb i nya branscher, kräva nya kompetenser, nya sätt att organisera arbetet och nya affärsmodeller. Omställningen innebär också risker kopplat till arbetsmiljö samt osäkra och oklara anställningsvillkor, som inom gig-ekonomin. Forskare på IVL har tittat på hur arbetslivet kan komma att påverkas av den gröna omställningen, vad man vet idag och vilka fortsatta forskningsbehov som finns.

I rapporten ”Grön omställning och arbetsliv” beskriver författarna vad begreppet grön omställning kan innefatta, vilka branscher som antas påverkas, samt vilka följder omställningen kan få för jämställdhet och jämlikhet. I uppdraget ingick att göra en översikt av befintlig forskning, att belysa kunskapsluckor och framtida forskningsbehov.

En generell slutsats är att det behövs en mångfald av perspektiv i framtida kunskapsutveckling kring grön omställning och arbetsliv, inte minst för att skapa ett större utrymme för sociala perspektiv i den gröna omställningen.

– Vilken påverkan den gröna omställningens har på samhället beror på vilka handlingsvägar och aktiva val som görs inom politik, närings- och arbetsliv. Vägval inom miljö- och klimatpolitiken väntas bli avgörande för arbetslivets utveckling, säger Peter Bjerkesjö på IVL, som varit projektledare för rapporten.

Forskning om den gröna omställningens konsekvenser för arbetslivet är begränsad, särskilt rörande svenska förhållanden. Forskning som kombinerar perspektiven miljö, klimat, innovation och arbetsliv behövs för att samhället ska kunna arbeta proaktivt med såväl utbildning och kompetensförsörjning som omställning för att sänka utsläppen av koldioxid och öka resurseffektiviteten, och för att framtidens arbetsliv ska vara hälsosamt och inkluderande.

Nya arbetssätt kan ställa nya krav

Få helt nya yrken förväntas av omställningen men många kan komma att kräva nya arbetssätt, kompetenser och utbildningskrav​. Omställningen kan även riskera att leda till osäkra och oklara anställningsvillkor, såsom de plattformsanslutna inom gig-ekonomin eller anställda inom återvinning och återbruk.

– Utredningen visar att de flesta arbetsmiljörisker som förväntas inte är nya i sig, men de förenas med nya förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. De kan uppträda i nya arbetsmoment i kombination med gamla risker, flyttas till företag som inte har tillräckliga arbetsmiljökunskaper, som saknar resurser och vars anställda saknar tillräcklig utbildning, säger Fanny Isaksson Lantto på IVL, som varit utredare i projektet.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Formas, Forskningsrådet för hållbar utveckling, och Forte, Forskningsrådet för människors hälsa, arbetsliv och välfärd, samt Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv.

Ladda ner rapporten här: Grön omställning och arbetsliv Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Fortes hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Peter Bjerkesjö, peter.bjerkesjo@ivl.se, tel. 010-788 67 19
Fanny Isaksson Lantto, fanny.isaksson.lantto@ivl.se. tel. 010-788 67 33


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev