1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-05-05] Avfallsstudie i Bogotá får stöd av Smart City Sweden
Nyhet | 2021-05-05
Bogota Colombia

Avfallsstudie i Bogotá får stöd av Smart City Sweden

Ett team svenska experter har granskat avfallshanteringen i Bogotá i Colombia och tagit fram förslag på hur staden kan förbättra källsortering och återvinning.

Colombia uppdaterade nyligen sina nationella klimatåtaganden och tillkännagav då det ambitiösa målet att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030, jämfört med 2020-års nivå. Att förbättra avfallshanteringen är en viktig del för att uppnå utsläppsminskningarna.

Smart City Sweden har under året mottagit flera delegationer digitalt från Colombia och svenska experter har presenterat goda exempel inom avfallshantering. Det har lett fram till det aktuella projektet där svenska experter har analyserat den lokala situationen i Bogotá i Colombia och gett förslag på riktlinjer för hur staden kan förbättra sin avfallshantering.

– Att öka hushållens kunskap och engagemang i de här frågorna är avgörande för att få en bättre källsortering och där är vi glada att kunna dela med oss av våra erfarenheter av att ta fram effektivt kommunikationsmaterial som når fram till mottagarna, säger Aditi Bhasin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och Smart City Sweden.

Studien ger rekommendationer på kort, medellång och lång sikt, med fokus på källsortering och återvinning av avfall. Den föreslagna planen betonar också vikten av att använda avfall till energi och presenterar olika finansieringsmöjligheter för de föreslagna alternativen. Rekommendationerna baseras på erfarenheter från Sverige och internationella projekt.

– I Bogotá har vi valt att prioritera matavfall eftersom det finns stora möjligheter att minska klimatpåverkan om detta avfall tas omhand på ett bra sätt. Vi är övertygade om att det svenska teamet stödjer det beslutet och de har gett oss ytterligare förslag på hur vi kan uppnå de önskade resultaten, säger Javier Baquero, biträdande sekreterare för planering och policy i Bogotá.

För mer information, kontakta:
Aditi Bhasin, aditi.bhasin@ivl.se, tel. 010-788 67 08

Studien är ett samarbete mellan sekretariatet för bostäder och UAESP på uppdrag av staden Bogotá och Smart City Sweden tillsammans med andra deltagande svenska organisationer. Projektet genomfördes av ett team experter från IVL Svenska Miljöinstitutet, Borlänge Energy, Rise, Sweco och Business Sweden, med stöd från Sveriges ekonomiska och regionala tillväxt.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev