1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-03-31] Bra förslag att flytta fokus till mobilitetsåtgärder vid byggande
Nyhet | 2021-03-31
Parkerade bilar på stadsgata

Bra förslag att flytta fokus till mobilitetsåtgärder vid byggande

Den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande la igår fram en rad nya förslag. Ett av dessa är att slopa kravet på att det finns visst utrymme för parkering vid byggande. Istället föreslår utredningen att mobilitetsåtgärder ska säkra tillgänglighet genom hållbara transporter. Förslagen bygger bland annat på studier som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

– Det är ett välkommet förslag som utredningen lägger fram. En progressiv parkeringspolitik är ett av kommunernas viktigaste verktyg för att minska trafikens miljöstörningar, säger IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth.

Betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som igår överlämnades till bostadsministern föreslår ändringar i plan- och bygglagen som innebär att bilen inte längre ska ha en särställning i lagstiftningen. Istället för att varje tomt ska ha tillgång till ett visst antal parkeringsplatser ska bil- och cykelpooler, infrastruktur för hemleveranser och andra mobilitetslösningar finnas inom räckhåll. På så sätt kan fokus flyttas från hur många parkeringsplatser som behövs i samband med nybyggnation till hur individens och samhällets behov av lösningar för mobilitet och varutransporter kan tillgodoses.

Enligt IVL:s mobilitetsexperter är detta ett viktigt steg för att möjliggöra en omställning till ett transporteffektivt samhälle som når klimatmålen. Flera kommuner har framfört att de behöver bättre verktyg för att effektivisera transporter och tillgängliggöra hållbara transportmedel. Det krav som finns idag att kommuner vid planering måste ordna parkering har i studier visat sig utgöra ett hinder för att utveckla mer transportsnåla områden, fördyra bostadsbyggandet och även ta upp markutrymme som istället kan användas för efterfrågad stadsutveckling.

– Vi har sett att dagens lagstiftning för byggande gör det svårt för kommuner att använda parkeringsytor i tätorterna mer effektivt, det är därför glädjande att utredningen tagit ett helhetsgrepp och föreslår att lagstiftningen uppdateras, säger IVL:s miljöjurist Åsa Romson.

Föreslagna ändringar i PBL innebär att när nya områden byggs ska:

  • de lokaliseras så att behovet av transporter hålls nere och att gjorda investeringar i infrastruktur och service nyttjas så effektivt som möjligt
  • bostäder och verksamheter vara tillgängliga med gång, cykel och olika energieffektiva och miljövänliga transportslag
  • kommunerna få bestämma om krav på mobilitetsåtgärder i detaljplanen
  • kommunerna få ökade möjligheter att säkerställa att planerade och överenskomna mobilitetsåtgärder genomförs
  • kommunerna få möjlighet att i exploateringsavtal komma överens med byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare om mobilitetsåtgärder och -tjänster

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16
Åsa Romson, asa.romson@ivl.se, tel. 010-788 66 75

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev