1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-02-11] Mät mer – och minska matsvinnet
Nyhet | 2021-02-11
Boxes with fruit, vegetables and pototes photographed from above.

Mät mer – och minska matsvinnet

Nu blir det enklare för livsmedelsföretag att mäta och minska sitt matsvinn. IVL och Rise har i ett Resource-finansierat projekt tagit fram konkreta handledningar som kan hjälpa olika typer av livsmedelsföretag i arbetet.

– Att kartlägga hur mycket matsvinn och matavfall som uppstår i livsmedelskedjan, och var det sker, är en viktig pusselbit för att kunna minska matsvinnet, säger Tova Andersson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation uppskattar att en tredjedel av all mat som produceras går till spillo. Regeringen beslutade i juni 2020 om två etappmål för matsvinn som ska uppnås till 2025, dels ska matsvinnet minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 procent, dels ska andelen livsmedel som når butik och konsument öka.

Att som företag minska sina förluster i livsmedelskedjan är ett effektivt sätt att minska sina kostnader och sin miljöpåverkan samtidigt. Men det kan vara svårt att veta hur man ska göra och hur man kommer igång. I det aktuella projektet har IVL och Rise därför tagit fram tre branschspecifika handlingar som är anpassade för grossister, mejeriindustri och fiskförädlingsindustri.

– Vi har tagit fram en metod som är hanterbar. Vår förhoppning är företag ska våga testa detta och se vinsterna med det, säger Karin Östergren, projektledare på Rise.

Projektet har utgått från det verktyg för att mäta och rapportera matsvinn Öppnas i nytt fönster. som togs fram inom IVA:s projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som IVL har skrivit om tidigare.

Verktyget används av livsmedelsaktörerna som ingår i Samarbete för minskat matsvinn Öppnas i nytt fönster.. Den frivilliga överenskommelsen innebär att företagen sätter upp mål för att minska matavfall och matsvinn, men också att de mäter och samlar in data för att följa upp målen och för att se var åtgärder behöver sättas in.

– Genom mätningarna får företagen koll på hur mycket matsvinn deras verksamheter genererar och kan jobba med förbättringar. I det här projektet har experter på matsvinn och företagen arbetat fram de branschspecifika handledningarna tillsammans, med enkla men samtidigt robusta metoder för att samla in data. Genom att förhålla oss till EU:s lagstiftning kring vad som ska mätas, liksom de nya svenska miljömålen, kommer företagen också enklare kunna bidra till den svenska avfallsstatistiken och uppföljningen av de nya miljömålen utan merarbete, säger Tova Andersson.

Rapport samt handledningar finns att ladda ner här Öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta:
Tova Andersson, tova.andersson@ivl.se tel. 010-788 67 96
Karin Östergren, karin.ostergren@rise.se tel. 070-4205619

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev