1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-02-04] Nytt projekt i Kina ska minska utsläpp av mikroplast från textilindustrin
Nyhet | 2021-02-04
t-shirts i olika färger

Nytt projekt i Kina ska minska utsläpp av mikroplast från textilindustrin

Kina har världens största textilproduktion och exporterar en stor del av de kläder som säljs i Sverige och EU. IVL Svenska Miljöinstitutets Kinakontor tilldelas nu två miljoner norska kronor från Handelens Miljøfond i Norge för ett projekt som ska bidra med kunskap och lösningar för att minska utsläppen av mikroplaster från den kinesiska textilindustrin.

Textilindustrin har stor miljöpåverkan och utsläpp av mikroplast är en av dessa. I det aktuella projektet ska forskare undersöka hur spridningen av mikroplaster från textilindustrin till vattenmiljön kan minska. Två textilindustrier ingår som fallstudier i projektet. I dessa anläggningar kommer existerande system och utsläpp att studeras, samt tekniska lösningar föreslås och demonstreras i mindre skala. Resultaten kommer att ligga till grund för förslag på policy och utbildningsinsatser som ska presenteras för aktörer i Kina och i EU.

– Mikroplaster är ett ökande miljöproblem som påverkar de marina ekosystemen negativt på många vis. Vi är mycket glada för att vi har fått förtroendet att genomföra det här projektet, säger Gao Si, chef på IVL:s Kinakontor.

I projektet samarbetar IVL med Beijing Institute of Fashion Technology, Nankai University och China Textile Information Centre. Sedan 2020 bedriver IVL Kina också ett projekt finansierat av Naturvårdsverket som även det handlar om att minska utsläppen av mikroplaster från textilindustrin. I det projektet har man utvecklat protokoll för provtagning och mätning av mikroplaster i avloppsvatten, samt identifierat metoder för att minska utsläppen i processer och avloppsreningsverk. Som nästa steg utvecklas riktlinjer för hur sektorn kan minska sina utsläpp av mikroplaster.

– Vi jobbar med en kombination av forskning och tillämpning av internationella bäst-praxis för att identifiera och informera om vilka möjligheter som finns. Vi har etablerat kontakt med aktörer inom textilindustrin i Kina och det finns ett intresse för vårt arbete här, säger Yanjing Zhu som är projektledare.

Projektet “Prevention and reduction of microplastics from textile industry” startar i februari och pågår till augusti 2022. Det finansieras av Handelens Miljøfond, Norge, och utförs och leds av IVL:s dotterbolag i Kina, IVL Environmental Technologies (Beijing) Company.

För mer information, kontakta:
Mathias Gustavsson, mathias.gustavsson@ivl.se, tel. 010-788 65 68
Yanjing Zhu, yanjing.zhu@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev