1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-01-28] Storsatsning på hållbara finansmarknader
Nyhet | 2021-01-28
skyskrapor med blå himmel

Storsatsning på hållbara finansmarknader

Vinnova satsar 47 miljoner kronor under kommande femårsperiod på Sustainable Finance Lab – ett konsortium bestående av sex universitet och forskningsinstitut där IVL deltar. Hållbarhetsforskarna ska tillsammans skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för hållbara finansmarknader.

– Det här speglar den växande betydelsen av hållbarhetsfrågor inom finansområdet och att det behövs lösningar som bygger på vetenskap och expertis. Vi är väldigt glada och stolta över den här satsningen från Vinnova, säger IVL-forskaren Mark Sanctuary, en av initiativtagarna som också kommer att vara biträdande föreståndare för Sustainable Finance Lab.

Ambitionen med satsningen är att förnya finansmarknaden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, både i Sverige och internationellt. För att åstadkomma det kommer centrumet att fokusera på forskning om risk, hållbarhetsnormer och policyer samt transformation, teknologi, och innovation. Fyra grundfrågor är på agendan inledningsvis:

  • Vilken påverkan har olika finansiella praktiker och produkter på den hållbara utvecklingen i samhället?
  • Vilka risker skapas på finansmarknaden om samhället inte ställer om till ökad hållbarhet?
  • Hur kan normerna på finansmarknaden förändras för att öka fokus på hållbarhetsfrågor?
  • Vilka konkreta steg kan tas för att fasa ut finansmarknadens stöd till ohållbara företag, och öka stödet till nystartade och mer hållbara alternativ?

Sustainable Finance Lab samlar ledande hållbarhetsforskare från sex svenska universitet och forskningsinstitut; KTH (värd), IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Resilience Center, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Deltar gör också Sveriges centralbank, flera nordiska affärsbanker, och även små nystartade företag som Nordic Credit Rating, för att stödja och ge input till verksamhet och forskning.

– Vi kommer att arbeta i fältets absoluta framkant, med nära samarbete mellan forskare och företag. Målet är att ta fram de finansiella verktyg och insikter som behövs i omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Mark Sanctuary.

Konsortiet har fått finansiering via Vinnovas utlysning Finansmarknadsforskning för en hållbar ekonomi med 47 miljoner under fem år, med möjlighet till förlängning i fem år.

Vid frågor, kontakta:
Mark Sanctuary, mark.sanctuary@ivl.se, tel. 010-788 66 39

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev