1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-11-26] Klimatsmart att bygga med lättbalkar och mer träbaserade material
Nyhet | 2020-11-26
virkeshög i skog

Klimatsmart att bygga med lättbalkar och mer träbaserade material

IVL och KTH har i en serie undersökningar jämfört klimatpåverkan för olika byggkonstruktioner. I den senaste studien som nu presenteras har IVL tittat på ett ’trä-resurseffektivt’ byggnadskoncept där ett flerbostadshus är byggt med lättbalkar i trä och har isolering av cellulosa.

– Syftet är att se skillnaderna i bidraget till klimatpåverkan för den här byggkonstruktionen jämfört med tidigare analyser som vi har utfört. Framförallt är det intressant att jämföra det här ”resurseffektiva” systemet med lättbalkar med andra träbaserade alternativ. Vi hoppas att det ska bidra till ökad kunskap om träbyggande, säger Martin Erlandsson.

IVL och KTH har tidigare beräknat klimatpåverkan för ett flerbostadshus i sex våningar som ligger i kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen i Stockholm. Huset som byggdes med ytterväggar och stomme av betong har sedan använts som referenshus för att studera ett antal alternativa konstruktionslösningar och för att kunna jämföra dem ur ett livscykelperspektiv.

I den senaste rapporten har IVL tittat på en byggplattform med ett ’trä-resurseffektivt’ byggnadskoncept, där konstruktionen består av lättbalkar i trä och har cellulosaisolering. Byggsystemet har sedan jämförts med ett träregelsystem eller ett massivträbyggande baserat på korslimmat trä. Att den aktuella byggnaden har cellulosaisolering ökar andelen förnybart material i förhållande till tidigare träbaserade koncept som använder främst mineralull. Projektet har genomförts på uppdrag av Norrlands Trähus och Masonite Beams.

Resultatet visar att byggsystemet har lägre klimatpåverkan än de andra byggplattformarna som hittills har analyserats. Klimatpåverkan för att bygga flerfamiljshuset beräknas till 176 kg koldioxid per kvadratmeter vilket är jämförbart med ett enfamiljshus med trästomme och platta av betong.

– Med tanke på att det går åt mindre mängd trä för det här systemet kan man säga att denna lättbyggnadsteknik är mer resurseffektiv än de andra träkonstruktionerna vi har tittat på. Resultatet ligger i nivå med en klimatpåverkan som ett normalt småhus, säger Martin Erlandsson.

Ladda ner rapporten Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Martin Erlandsson Öppnas i nytt fönster., livscykelexpert IVL, tel. 010-788 65 30

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev