1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-11-10] Ökad kunskap om lustgasutsläpp från avloppsreningsverk
Nyhet | 2020-11-10
Avloppsreningsverk

Ökad kunskap om lustgasutsläpp från avloppsreningsverk

IVL startar med stöd av Svenskt Vatten Utveckling (SVU) ett projekt som ska öka kunskapen om lustgasmätning i avloppsreningsverk. Lustgas är upp emot 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Utöver detta bidrar lustgasutsläpp även till uttunning av ozonskiktet.

– Vad gäller växthusgaser har fokus tidigare framförallt varit på koldioxid men nu börjar även andra växthusgaser som metan och lustgas att uppmärksammas, säger Jing-Jing Yang på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Avloppsreningsverk beräknas bidra med ungefär 1,6 procent av de totala utsläppen av lustgas i världen. Forskare har dock sett att utsläppen från reningsprocessen kan variera mycket över tid och på olika platser.

– Det finns flera praktiska utmaningar som är viktiga att beakta när man mäter lustgas och utvärderar data. Det finns vissa generella källor till osäkerheter som kan leda till fel mätresultat och därmed också felaktiga beslut. Kunskap om detta saknas i dagsläget i litteraturen men är avgörande för att man ska få tillförlitliga resultat, säger Christian Baresel.

Projektets syfte är att sammanställa och sprida kunskap kring olika mätmetoder för lustgasmätning samt hur dessa och olika fysiska förutsättningar i samband med mätningarna påverkar data och utvärderingen av dessa.

Projektets mål är att sammanställningen ska kunna användas av avloppsreningsverk i Sverige i samband med utvärdering av lustgasmätningsdata samt vid beslut som tas baserat på dessa utvärderingar.

Vill du vill veta mer, kontakta:
Jing-Jing Yang, jing-jing.yang@ivl.se, tel. 010-788 66 73
Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se, tel. 010-788 66 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev