1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-09-29] "Företag behöver strategiskt SDG-stöd"
Nyhet | 2020-09-29
hustak

"Företag behöver strategiskt SDG-stöd"

Det finns en risk att företag bara på pappret säger sig följa FN:s hållbarhetsmål, eller väljer ut mål där de redan presterar bra och struntar i andra mål. Det visar en studie från IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit som presenterades på DN debatt nyligen. Men hur ska företag som vill uppnå verklig förändring mot hållbarhet och bidra till FN:s klimatmål agera?

Mathias Gustavsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och medförfattare till studien, menar att hållbarhet allt mer handlar om företagens trovärdighet och långsiktiga varumärke.

– För det första är FN:s globala hållbarhetsmål ett ramverk, det är inte tvingande. Samtidigt vill allt fler företag och organisationer bidra till en bättre värld och ge sina kunder lite av den känslan. Om man bara kamouflerar sig bakom hållbarhetsmålen och i själva verket låter sin verksamhet fortgå som vanligt riskerar man förstås att tappa kunder om de genomskådar detta. Det finns många exempel på det idag.

Många företag upplever även att det är svårt att ta till sig hållbarhetsmålen och göra verklig skillnad, men det behöver det inte vara, säger Mathias Gustavsson. – Det måste inte gå från svart till vitt i ett slag utan det måste ses som en förändringsresa. Mer än något annat handlar det om att förstå sin verksamhet utifrån alla 17 hållbarhetsmålen och se var man kan göra skillnad. Att skaffa sig kunskap för att kunna fatta informerade beslut på kort och lång sikt.

Erbjuder IVL stöd för att jobba med hållbarhetsmålen?

– Vi erbjuder strategisk hållbarhetscoaching. Vi utgår från en lägesanalys av verksamheten och hela dess värdekedja och därefter ger vi råd och rekommendationer. Det är ett systematiskt och långsiktigt arbete, speciellt för verksamheter med många underleverantörer. Vår styrka ligger i att hantera komplexa system.

Men att navigera genom FN:s globala hållbarhetsmål kan trots allt vara en svår balans. Man måste vara medveten om att det man gör kan ha en positiv påverkan på ett mål men negativ på ett annat så kallade trade-offs. Ett typexempel är hur behovet av vissa mineraler för batteriproduktion kan underbygga barnarbete, miljöförstöring och konflikter – i dessa fall behöver företagen i behov av mineralen se till att ställa krav och välja leverantörer som aktivt jobbar att minska miljöeffekter och kan garantera att inget barnarbete sker i deras verksamhet.

– Det går inte att balansera ut ett positivt bidrag för ett hållbarhetsmål med en negativ påverkan i ett annat. Du kan inte balansera koldioxidutsläpp mot barnarbete. Alla hållbarhetsmål har i sig ett eget och lika stort värde. Det är därför man måste veta vad man gör, vilken påverkan ens egen verksamhet har längs hela värdekedjan, även i de delar som man kanske inte har full rådighet över. Men med en samlad analys kan man åtminstone fatta informerade beslut och påverka genom upphandlingskrav till exempel.

Vill du veta mer om IVL:s arbete med FN:s hållbarhetsmål och hur vi kan stötta näringslivet?

Kontakta Mathias Gustavsson, mathias.gustavsson@ivl.se tel. 010-788 6568

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev