1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-08-17] Premie ska ge fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner
Nyhet | 2020-08-17
maskin på väg

Premie ska ge fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner

Regeringen har beslutat om en ny klimatpremie i form av ett statligt stöd till vissa miljöfordon. Premien ska främja introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner på marknaden och bidra till minskade växthusgasutsläpp. IVL:s mobilitetsexperter välkomnar beslutet.

– Det är välbehövligt och efterlängtat med en miljöpremie till även lastbilar och arbetsmaskiner och inte bara till personbilar och bussar. Vi behöver öka takten i omställningen betydligt för dessa sektorer som ligger efter bussar och personbilar säger Anders Roth, mobilitetsansvarig på IVL.

Tunga lastbilar och arbetsmaskiner släpper tillsammans ut mer än sex miljoner ton koldioxid varje år. Den nya premien ska betalas ut till de företag, kommuner och regioner som köper in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller bioetanol och större arbetsmaskiner som drivs på el. Förordningen träder i kraft den 7 september 2020.

– Längre fram kan det även vara motiverat att göra om premien till ett bonus-malussystem liknande det som finns på personbilssidan för att öka omställningstrycket och undvika framtida finansieringsproblem, säger Anders Roth.

Regeringen meddelande samtidigt att det görs en förändring av det befintliga stödet till elbussar, där ersättningen per elbuss sänks från 20 till 10 procent av inköpspriset. Detta eftersom det har blivit alltmer lönsamt att köpa in elbussar och efterfrågan ökat.

– När nu miljöpremien sänks för elbussar bör ett annat steg tas för att underlätta omställningen av bussflottan. Dagens nationella regelverk behöver ändras så att kollektivtrafikens depåer för till exempel el och gas kan få ingå som objekt i nationell och regional infrastrukturplan, det vill säga de investeringar som nu går till regionala vägar, järnvägar och kollektivtrafikanläggningar, säger Anders Roth.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev