1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-07-07] Smarta loopar ska möjliggöra återvinning av små volymer plast och textil
Nyhet | 2020-07-07
Flera plastbitar

Smarta loopar ska möjliggöra återvinning av små volymer plast och textil

I ett nystartat projekt som IVL driver undersöker man om det kan bli lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier genom så kallade smarta loopar. Syftet är att se om en specifik insamling av mindre men renare flöden av material kan göra att fler företag får ekonomi i att återvinna materialet i deras produkter.

I Sverige går merparten av allt plastavfall till förbränning, endast åtta procent återvinns till nytt material. Små volymer av plast skickas ofta till förbränning alternativt blandas ihop till större volymer för att det ska löna sig att återvinna dem. Ett problem som uppstår när material blandas är att innehållet blir okänt och att kvaliteten på det återvunna materialet försämras. Detta gäller i stor utsträckning för både plast och textil.

– Vi ser ett stort intresse hos våra projektpartners att bli mer resurseffektiva, både av ekonomiska skäl och för att de vill minska sin klimatpåverkan. Ett sätt att göra detta är att använda återvunnet material som råvara men i dagsläget är det inte alltid som kvaliteten och spårbarheten på det återvunna materialet håller, säger Dämien Johann Bolinius, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Genom att istället samla in material och produkter direkt från producenterna kan man behålla kvaliteten i materialet och samtidigt ha koll på det kemiska innehållet. Det finns dock flera utmaningar med detta. Dagens återvinningssystem inte är byggda för den här typen av system och det är svårt att bryta invanda mönster. Återvinnare vill till exempel inte ha för små strömmar av material, företag ser inget stort värde i det som slängs, producenter kan vara tveksamma till att återanvända materialet och konsumenterna är inte vana att lämna vissa produkter till separat insamling.

Fokus i projektet kommer därför att vara att identifiera dessa hinder och se vilka åtgärder och lösningar som krävs utifrån ett beteende- och policyperspektiv. Resultaten är framförallt användbara för företag som själva är intresserade av att sätta upp smarta loopar men också för myndigheter, för att tydliggöra vilka hinder som finns i dagens lagstiftning som gör det svårt att starta smarta loopar.

– Vi kommer att fokusera på hinder kring beteende och policys som idag gör det svårt att sätta upp smarta loopar. Tillsammans med våra kollegor på Rise IVF och stiftelsen Chalmers Industriteknik kommer vi att utföra flera fallstudier där vi kartlägger vilka hinder som finns och hur de kan åtgärdas. Vi kommer också att se hur resultaten kan användas i andra företag och branscher, säger Dämien Johann Bolinius.

Resultatet presenteras i en rapport våren 2021 i samband med ett seminarium som IVL arrangerar.

För mer information, kontakta:
Dämien Johann Bolinius, damien.johann.bolinius@ivl.se, tel. 010-788 69 35

Projektet finansieras av Vinnova samt de deltagande organisationerna och är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Rise IVF, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Astra Zeneca, Axfoundation, Emballator, Trioplast, Stadium, Ikem, Naturvårdsverket, Textilia tvätt och textilservice, Västsvenska innebandyförbundet, Kemikalieinspektionen och KRS AB.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev