1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-05-12] Ingen extra kostnad att gå över till elfärjor
Nyhet | 2020-05-12
Elfärja

Foto: Eddie Löthman/Västtrafik

Ingen extra kostnad att gå över till elfärjor

Kostnaden ser inte ut att vara problemet när elfärjor ska fasas in i kollektivtrafik. Tvärtom kan det finnas pengar att spara. Det visar en ny förstudie som forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har gjort med stöd av Lighthouse inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart.

– Framförallt för kortare sträckor verkar elektrifiering vara det bästa sättet att uppnå en fossilfri färjetrafik, säger Karl Jivén, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som lett arbetet med förstudien Fossilfri kollektivtrafik på vatten.

I projektet genomfördes ekonomiska beräkningar för elhybridfärjan Elvy, som nyligen togs i drift i Göta Älv i Göteborg. Resultatet visar att valet av framdrift och bränsle i form av fossilfria alternativ inte är något som markant påverkar totalkostnaden för trafiken. Istället är det själva fartyget respektive driftskostnaden, i synnerhet personalkostnaden, som står för de stora kostnaderna.

– Om totalkostnaden för persontransporter ska sjunka är det därför mer effektivt att arbeta med bemanningsfrågor, kostnadseffektiv design och upphandling av fartygen än att spara in på miljöåtgärder som övergången till fossilfri drift, säger Karl Jivén.

Saknas infrastruktur för laddning

Ett hinder för elektrifieringen är att det i dagsläget saknas infrastruktur för laddning. Det gäller även för kortare sträckor, där det är vanligt att det saknas eleffekt eller att den aktör som äger kajen inte prioriterar eller kan installera laddstationer.

– De rederier och branschorganisationer som vi har talat med tar alla upp tillgången på kajer och infrastruktur som ett problem. För att få till en fungerande laddinfrastruktur krävs samverkan på flera olika plan och mellan flera olika aktörer. Markfrågor och bygglov kan ofta vara ett större problem än själva laddtekniken, säger Karl Jivén.

Förstudien är utförd inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som drivs av samverkansplattformen Lighthouse.

Ladda ner rapporten Fossilfri kollektivtrafik på vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Karl Jivén, karl.jiven@ivl.se, tel. 010-788 67 27

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev