1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-03-24] Nytt verktyg ska kartlägga matsvinn i livsmedelskedjan
Nyhet | 2020-03-24
Färgstarka grönskaker och rotsaker som riskerar att bli matsvinn

Nytt verktyg ska kartlägga matsvinn i livsmedelskedjan

Ett förslag till nytt ramverk för att mäta och rapportera matsvinn har tagits fram inom IVA:s projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Det ska nu testas som ett verktyg för att hjälpa företag i den svenska livsmedelskedjan att nå FN-målet om att halvera matsvinnet fram till 2030.

– Att kartlägga hur mycket matsvinn och matavfall som uppstår i livsmedelskedjan, och var det sker, är en viktig pusselbit för att driva på arbetet med att nå FN:s globala mål om att halvera matsvinnet till år 2030 och minska förlusterna i hela kedjan, säger Tova Andersson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL lanserade för några veckor sedan en nationell överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsbranschen som tillsammans ska arbeta för att minska matsvinnet. Överenskommelsen som har namnet ”Samarbete för minskat matsvinn” innebär att företagen sätter upp mål för att minska matavfall och matsvinn, men också att de mäter och samlar in data för att följa upp målen och för att identifiera var matsvinnet uppstår och kunna sätta in åtgärder. Företagen kommer nu att använda sig av det nya verktyget.

– Tanken är att de företag som har skrivit under överenskommelsen nu ska börja använda IVA:s ramverk för att mäta och rapportera. Det kommer göra att de data som vi samlar in är jämförbara samt också användbara till bland annat kommande rapportering till EU, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet som lett arbetet med överenskommelsen.

Det är inom ramen för projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tagit fram ett tagit fram ett förslag till nationellt ramverk för hur företag i olika led av livsmedelskedjan ska mäta och rapportera matsvinn och övrigt matavfall – och regler för vad som ska falla inom ramen för dessa två begrepp.

Projektet har också gjort en kartläggning av tekniska och praktiska lösningar som kan göra det enklare för företag i alla led av livsmedelskedjan att börja mäta och rapportera.

Mer information finns på IVA:s webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om Samarbete för minskat matsvinn på Sams projektsida

De som har anslutit sig till överenskommelsen är Orkla Foods Sverige, Arla Foods, Martin och Servera, Menigo, Sodexo, Visita, Fazer, Livsmedelsföretagen, Compass group AB, Norrmejerier, Coor, Linas Matkasse, Svenska köttföretagen, Potatisodlarna och LRF.

Vid frågor, kontakta:
Tova Andersson, tova.andersson@ivl.se, tel. 010-788 67 96

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev