1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-03-06] Stora utsläpp av PFAS från skönhetsprodukter
Nyhet | 2020-03-06

Stora utsläpp av PFAS från skönhetsprodukter

Miljögifterna PFAS bryts inte ner i naturen och kan inte renas bort i reningsverken. Ändå används de i en mängd produkter som kläder, matförpackningar och kosmetika. I en ny rapport som IVL har tagit fram på uppdrag av Naturskyddsföreningen beräknas för första gången hur stora utsläppen av PFAS kan vara från skönhetsprodukter i Sverige.

– Studien visar att mörkertalet för PFAS i kosmetika och många andra konsumentprodukter är väldigt stort. De mätmetoder som vanligtvis används i dag fångar bara upp ett fåtal av de PFAS-kemikalier som finns vilket gör att vi tenderar att underskatta utsläppen till miljön, säger Robin Vestergren, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

PFAS är en grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier som finns i många vardagsprodukter. De används bland annat som ytbehandling i kläder, skor och stekpannor. Totalt finns cirka 5 000 olika varianter av dessa ämnen men bara ett tiotal är i dagsläget reglerade. Den nya studien baseras på befintliga data gällande halter av PFAS i olika kosmetiska produkter i kombination med försäljningsstatistik i Sverige.

Behövs transparens från industrin

I studien har man tagit hänsyn till samtliga PFAS-ämnen som kan förekomma i produkterna. Det visar sig då att utsläppsspannet för PFAS kan vara mellan 38-1500 kg per år. Det kan jämföras med 1,7 kg PFAS om man bara tar hänsyn till de ämnen som mäts rutinmässigt med dagens mätmetoder.

– Dessa siffror indikerar att kosmetiska produkter kan vara en betydande källa för PFAS-spridning till miljön. Samtidigt visar det stora spannet att det finns osäkerheter i beräkningarna. Även om vi kommer betydligt närmare verkligheten med dessa beräkningar så vill vi understryka att det behövs större transparens från industrins sida kring vilka ämnen som används i kosmetika för att få en komplett bild av utsläppen, säger Robin Vestergren.

PFAS är svårnedbrytbara och lagras både i naturen och i levande organismer. Kemikalierna har hittats nästan överallt på jorden. Hög exponering av ämnena kan kopplas till en rad olika sjukdomar inklusive njur-och testikelcancer, sköldkörtelsjukdomar och havandeskapsförgiftning.

– För att komma tillrätta med PFAS-problemet krävs en bredare lagstiftning som omfattar hela gruppen PFAS i konsumentprodukter, säger Robin Vestergren.

IVL ingår tillsammans med Naturskyddsföreningen i ett större forskningsprojekt som leds av Aces, Stockholms universitet som syftar till att bättre förstå vilka PFAS som finns i kosmetika och hur dessa sprids till miljön och tas upp i människor.

Ladda ner rapporten här Pdf, 971.7 kB. och den tidigare vetenskapliga publikationen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Gunnar Thorsén, gunnar.thorsen@ivl.se, tel. 010-788 66 55

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev