1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-01-21] Intresset för återbruk av bygg- och rivningsavfall ökar
Nyhet | 2020-01-21
Tegelsten

Intresset för återbruk av bygg- och rivningsavfall ökar

Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning, men har sett hinder för detta. Avfall Sverige har därför låtit kartlägga befintliga kommunala initiativ och identifierat utmaningar och möjligheter för en påskyndad utveckling mot ökad återanvändning. Studien, som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att intresset ökar men att det också finns många hinder på vägen mot en etablerad återbruksverksamhet.

– Den högsta återbrukspotentialen för bygg och rivningsavfall finns bland helt nya varor och material som blivit över eller packats fel. Det finns även ett stort värde bland till exempel dörrar, fönster, sanitetsporslin, möbler och i vissa fall elektronik. Ett visst värde finns också bland produkter med ett antik- eller designvärde, säger Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige.

Det är dock bara ett tiotal ton, av över nio miljoner ton avfall, som varje år som går vidare till återbruk. Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning och på vissa återvinningscentraler kan invånarna hämta material gratis medan andra säljer det, antingen själva eller via aktörer som Malmö Återbyggdepå och Byggåtervinningen i Halmstad.

Kartläggningen, som är baserad på intervjuer med branschaktörer, visar att de främsta hindren för att öka återanvändningen av byggavfall utgörs av: brist på information och kunskap i hela återbrukskedjan, från byggare till privatpersoner, ett allmänt lågt intresse i byggbranschen av att lämna in byggavfall till återbruk, den stora variationen avprodukter som gör det svårt att skala upp återanvändningen.  

– Bygg och rivningsavfall måste minska, det är ett oerhört resursslöseri med värdefulla material. Det är positivt att många kommuner nu vill arbeta aktivt med frågan, säger Jurate Miliute-Plepiene, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I rapporten diskuteras förslagen för att hantera hinder och utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Läs mer i rapporten: Återanvändning av bygg- och rivingningsmaterial och produkter i kommuner Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Jurate Miliute-Plepiene, jurate.miliute@ivl.se, tel. 010-788 67 20  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev