1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-12-19] Från scenarier till förändring – verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå
Nyhet | 2019-12-19

Från scenarier till förändring – verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå

Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå satta klimat- och hållbarhetsmål. IVL och KTH går nu vidare med att utveckla praktiska verktyg baserade på resultaten från forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande” för att stötta kommuner och regioner att driva på omställningen på lokal och regional nivå.

– Många gånger finns det en medvetenhet hos dem som arbetar med samhällsplanering på lokal och regional nivå att det behövs andra, mer kraftfulla åtgärder än idag, för att nå satta klimat- och hållbarhetsmål. Men tankemässiga och strukturella hinder ligger i vägen för handling. Det vi vill göra är att stärka den institutionella kapaciteten för omställning och skapa verktyg som kan användas rent praktiskt i det arbetet, säger Åsa Nyblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som avslutades förra året har utvecklat fyra scenarier för Sverige 2050 som inte förutsätter ekonomisk tillväxt, men som i stället uppfyller ett antal politiskt antagna ekologiska och sociala hållbarhetsmål.

Scenarierna fokuserar på delningsekonomi, cirkulär ekonomi, automatisering och lokal självförsörjning. Forskarna har undersökt hur boende, arbetsliv, mobilitet, matproduktion och samhällsekonomi kan organiseras i dessa framtider och vad som krävs för att också klara sysselsättning, inkomster och en rättvis fördelning av resurser. Resultaten visar att ett hållbart samhälle är möjligt att nå på flera olika sätt men att det kräver stora förändringar jämfört med dagens utveckling.

– För att komma framåt i arbetet behövs gemensamma målbilder men också processer och nätverk mellan olika aktörer, säger Pernilla Hagbert, forskare på KTH.

Som ett första steg ska projektet titta på hur forskningsresultaten och scenarierna från Bortom BNP-projektet bäst kommer till praktisk användning i lokala och regionala planeringsprocesser. Utifrån det ska verktyg och metoder arbetas fram som sedan testas i ett antal pilotprojekt.

Projektet drivs av forskare och experter vid IVL och KTH tillsammans med kommunikationsbyrån Fabel. I projektets referensgrupp finns planeringsaktörer från kommunal och regional nivå. Gruppen består av Falkenberg-, Knivsta-, Tibro-, Umeå-, Uppsala-, och Skellefteå kommuner, region Skåne, länsstyrelserna Västernorrland och Östergötland samt Energikontor Norr.

För mer information, kontakta:
Åsa Nyblom, asa.nyblom@ivl.se, tel. 010-788 66 40

Projektet pågår 2019-2021 och finansieras av Formas nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande genom utlysningen: Från forskning till praktik – metoder och verktyg.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev