1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-10-25] Forskningssamarbete om luftföroreningar och fotokemisk smog i Kina
Nyhet | 2019-10-25

Forskningssamarbete om luftföroreningar och fotokemisk smog i Kina

I början av oktober arrangerade Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet ett seminarium om luftföroreningar och fotokemisk smog i Kina. Seminariet är en del av ett forskningsprojekt där svenska och kinesiska forskare samarbetar för att öka förståelsen av utsläpp och atmosfärkemiska processer som leder till att partiklar och andra luftföroreningar bildas.

På seminariet som hölls på svenska ambassaden i Beijing medverkade forskare från Göteborgs universitet, Chalmers och IVL samt från Pekings universitet, Tsinghuas universitet, tre universitet i Hongkong, det kinesiska forskningsinstitutet CRAES samt representanter från miljöskyddsmyndigheter.

Under dagen diskuterades hur resultaten från projektet kan användas för att utveckla åtgärdsstrategier samt fortsatt samarbete mellan länderna.

– Kinas arbete mot luftföroreningar går mycket snabbt framåt, luften i Beijing och många andra städer har förbättrats avsevärt de senaste åren, även om mycket arbete återstår. Sverige och Kina har olika utgångspunkter och olika beslutsvägar för åtgärder men trots det finns det många forskningsfrågor där vi ser att vi har mycket att vinna på ett fortsatt samarbete och där vi kan hjälpa till att snabbare hitta lösningar på olika problem, säger IVL:s forskningschef John Munthe som medverkande på seminariet.

Vetenskapligt har projektet varit framgångsrikt och arbete pågår nu med att formulera policy-relevanta resultat och ta fram konkreta råd för åtgärder. Projektet har också innefattat forskarutbyten mellan Kina och Sverige flera samarbeten mellan ledande forskare i de båda länderna har etablerats.

IVL-forskarna Åsa Hallquist och Jana Moldanova tycker att det har varit spännande och lärorikt att arbeta tillsammans med forskare från några av Kinas bästa universitet.

– Kina har de senaste åren satsat stort på forskning för att förstå orsakssamband för luftföroreningar som en del av deras ambition att minska både utsläppen och de effekter som luftföroreningar ger upphov till. Det har varit ett lyckat utbyte, från vårt håll har vi bidragit med erfarenheter och kunskap från många års forskning på luftföroreningar i Sverige och EU, säger Åsa Hallquist.

För mer information, kontakta:
John Munthe, john.munthe@ivl.se, tel. 010-788 68 06

Photochemical Smog in China leds av Göteborgs universitet och finansieras av Vetenskapsrådet. Det är inriktat på grundläggande forskning om omvandling, spridning av luftföroreningar, främst sekundära organiska aerosoler som kan bildas från både naturliga och antropogena källor i samspel med andra luftföroreningar. Göteborgs universitet, IVL, Chalmers samt Pekings universitet och två universitet i Honkong har deltagit.

Läs mer om projektet. Öppnas i nytt fönster.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev