1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-09-02] Rent vatten i fokus vid indiskt politikerbesök
Nyhet | 2019-09-02

Rent vatten i fokus vid indiskt politikerbesök

Indiens vattenminister Gajendra Singh Shekhawat besökte på fredagen Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. På den unika forsknings- och demonstrationsanläggningen utvecklar IVL tillsammans med andra företag och forskare tekniker för att rena och återanvända avloppsvatten.

– Vattenfrågorna är globala. Vi måste alla jobba tillsammans för att hitta långsiktigt hållbara lösningar som är både kostnadseffektiva, miljösmarta och som går att skala upp. De länder som har kommit längre kan hjälpa andra länder genom att visa på lösningar och innovativa system för en hållbar vattenhantering, sa Gajendra Singh Shekhawat.

Under en rundvisning på Hammarby Sjöstadsverk fick han veta mer de projekt som pågår på anläggningen. En viktig inriktning för forskningen handlar om återanvändning av renat avloppsvatten. I länder som Indien som håller på att tömma sina grundvattenreserver kan det bli nödvändigt i framtiden. IVL har tidigare visat att med rätt teknik kan avloppsvatten återvinnas både kostnadseffektivt och så att det blir så rent att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri. 

– Med klimatförändringarna kan vi vänta oss att vattenbristen blir värre i framtiden och fler länder kommer att drabbas. Vi måste lösa vattenproblemen på ett mer progressivt sätt, sa Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det handlar om att tänka om och se avloppsvattnet som en resurs. Om vi kan omvandla reningsverken till att istället bli produktionsanläggningar för både rent vatten, bioenergi och närsalter som kan återföras till naturen, då har vi en vattenreningsteknik för ett hållbart samhälle.

IVL:s verksamhet och utbyte med Indien fortsätter att växa. Under senare år har IVL haft en rådgivande roll i hur staderna Mumbai och Delhi ska lösa sina vatten- och avfallsproblem och i ett nytt projekt ska IVL utvärdera uppförandet av två stora kommunala avloppsreningsverk i Mumbai. På mötet med den indiska vattenministern diskuterades också ett utökat forskningssamarbete.

Vid frågor kontakta:
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 010-788 65 43
Rupali Deshmukh, rupali.deshmukh@ivl.se, tel. 010-788 65 56

Hammarby Sjöstadsverk är en av världens ledande FoU-anläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH används i både nationella och internationella forskningsprojekt och som en test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter. Läs mer på hammarbysjostadsverk.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev