1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-06-26] ”Förändrat reseavdrag nödvändigt för trafikens klimatmål”
Nyhet | 2019-06-26

”Förändrat reseavdrag nödvändigt för trafikens klimatmål”

I dag överlämnar Reseavdragskommittén sina förslag till regeringen. De vill att dagens reseavdrag avskaffas och ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth som länge varit kritisk till reseavdraget välkomnar förslaget.

– Reseavdraget i dess nuvarande form är en miljöskadlig subvention för arbetsresor med bil. Tidigare beräkningar har visat att om reseavdraget togs bort skulle antalet personkilometer med bil minska med 19 procent i Mälardalen och koldioxidutsläppen skulle minska med 16 procent. Det är stora minskningar som skulle märkas påtagligt i trafiken och göra stor miljönytta, säger Anders Roth i en kommentar.

Att förändra reseavdraget är ingen ny fråga – tvärtom – ett förändrat och eller borttaget reseavdrag har lyfts fram av varje större trafikutredning sedan 1990-talet. I december 2017 gav regeringen den så kallade reseavdragskommittén i uppdrag att se över det nuvarande systemet för reseavdrag.

Utredningen föreslår flera förändringar, bland annat att endast personer som har längre än tre mil till jobbet ska inkluderas och att avdraget blir färdmedelsneutralt – det vill säga att ersättningen ska baseras enbart på avstånd, inte på typ av färdmedel.

– Utredningens förslag är ett bra förslag i rätt riktning. Att göra det transportslagneutralt och avståndsberoende gör att fler kollektivtrafikresenärer och färre bilister kommer kunna få avdrag vilket ger miljövinster. Det är också bra att en nedre gräns för avdrag sätts till tre mil. Det innebär att reseavdraget inte på samma sätt som idag kommer gynna bilpendling i närområdena kring våra storstadsregioner. Ett avståndsberoende reseavdrag innebär också att bilister med elbilar kommer att gynnas då avdragets storlek överstigen milkostnaden, säger Anders Roth.

Han menar att regeringen nu skyndsamt behöver lägga fram utredningens förslag till ett konkret lagförslag. Att ta bort miljöskadliga bilsubventioner som reseavdraget är en förutsättning för att nå trafikens klimatmål till 2030.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev