1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-05-16] Näringsministern klippte bandet när SusChem Sweden lanserades
Nyhet | 2019-05-16

Näringsministern klippte bandet när SusChem Sweden lanserades

Den 15 maj lanserades SusChem Sweden – en svensk forskningsplattform för hållbar kemiindustri. Näringsminister Ibrahim Baylan var på plats och klippte bandet tillsammans med IVL:s vd Tord Svedberg och Magnus Huss, förbundsdirektör på IKEM.

SusChem Sweden ska öka samverkan mellan industri och forskning och bidra till utvecklingen av hållbara kemikalier, produkter och tekniska lösningar. Att det behövs nya lösningar på området var något som näringsminister Ibrahim Baylan var tydlig med.

– Vi har gigantiska utmaningar, men vi kan försöka hitta lösningar. Det är vi människor som ställt till det, det är vi som måste fixa det och där är kemiindustrin central inom nästan alla områden, sa han.

SusChem Sweden drivs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovations- och kemiindustrierna, IKEM. Det blir en svensk del av den europeiska plattformen SusChem som funnits i tio år.

– Om vi även i framtiden ska vara med och tävla på den globala marknaden med att ta fram nya produkter baserade på hållbara kemikalier så behöver vi mer samverkan inom värdekedjorna, både nationellt och på EU-nivå. Därför är det viktigt att vi kopplar upp oss aktivt mot bra och viktiga plattformar som Suschem via noder till Sverige, sa Tord Svedberg, vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL har en stor erfarenhet av att forma och leda europeiska forskningsprogram, IKEM samlar forskningschefer från kemiindustrier i Sverige. Under dagen fick flera av dem komma till tals och berätta om sina förväntningar på SusChem och hur de vill arbeta inom plattformen. Susanne Kuschl från BASF beskrev hur forskningssamarbetet fungerar ute i Europa.

– Det är mycket pengar som avsätts till forskning i Asien och USA nu, därför behövs SusChem som kan koppla ihop nationella forskningsprogram med de europeiska. Sverige bör ta chansen att bygga upp ny industri med ny forskning, sa hon.

Marika Rangstedt, Nynas berättade om hur SusChem Sweden är tänkt att fungera.

– Målet är att inom ett par år hitta forskningsprojekt som industrin och akademin vill samverka kring, att hitta nya nyckelområden där Sverige kan bli riktigt duktiga.

Under seminariet presenterades också utkastet till en svensk forskningsagenda av Kristin Geidenmark Olofsson, Trioplast, Magnus Nydén, Nouryon, Stefan Lundmark, Perstorp och Christer Svanberg, Borealis. Agendan Tillverkning av klimatsmarta molekyler genom samverkan mellan forskning och industri i Sverige är inriktad på tre områden; plastforskning för cirkularitet, processutveckling för förnybara specialkemikalier samt användning av klimatsmarta material och kemikalier i infrastruktur och samhällsbyggnad.

Staffan Filipsson från IVL Svenska Miljöinstitutet, Karin Persson, Rise och Emma Strömberg, KTH, berättade om aktuella forskningsprojekt och om hur högskolan arbetar med att åstadkomma mer cirkulära flöden.

– Vi har bra projekt i Sverige men det gäller att orka växla upp genom att försöka dra igång större Europaprojekt. Det tar tid men är värt det, sa Staffan Filipsson från IVL.

Dagen avslutades med att Anna Thorsell från Energimyndigheten gick igenom de olika stödformer som finns för att stödja forskning och innovation.

Vid frågor om SusChemSweden kontakta:
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75
Sara Anderson, sara.anderson@ivl.se, tel. 010-788 6721

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev