1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-04-25] Informationsdag om testbädd Storsudret på Gotland
Nyhet | 2019-04-25

Informationsdag om testbädd Storsudret på Gotland

De senaste åren har Gotland drabbats av akut vattenbrist. På öns södra del bygger IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med regionen en testbädd för tekniker och system som ska öka mängden grundvatten. Den 27 april arrangeras en informationsdag för alla som är intresserade av testbädden.

– Med klimatförändringarna kan vi vänta oss att sommartorkan blir värre i framtiden. Kommuner som drabbas behöver hitta långsiktigt hållbara lösningar för sin vattenhantering. Därför bygger vi tillsammans med Region Gotland upp en internationellt gångbar så kallad testbädd där nya hållbara och kostnadseffektiva metoder för vattenförsörjning kan utvecklas och testas, säger Staffan Filipsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Gotland har flera år i rad drabbats av vattenbrist under sommarhalvåret då torkan sammanfaller med ökad turism och många sommarboende. Ett sätt att åtgärda vattenbristen är att investera i storskaliga avsaltningsanläggningar. Men avsaltningsanläggningar är förknippade med hög kostnad och högenergiförbrukning. Därför vill IVL tillsammans med Region Gotland och en rad andra aktörer utforska andra möjligheter att utveckla en hållbar och kostnadseffektiv vattenförsörjning genom småskaliga och energieffektiva lösningar.

– Det handlar om olika åtgärder för att hålla kvar regnvattnet så att det hinner infiltrera ner till grundvattenmagasinen istället för att snabbt spolas ut i havet via bäckar och diken. Till exempel kommer vi med en avancerad datamodell kontrollerat samla in regnvatten och infiltrera det till grundvattnet, skapa mindre dammar, och så kallade artificiella grundvattendammar, säger Ewa Lind på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Lördagen den 27 april är boende på Storsudret och övriga intresserade är välkomna till en informationsdag om testbädden. Då berättar IVL-forskarna mer om vad som händer i projektet, resultat hittills och nästa steg. Det blir också diskussion och erfarenhetsutbyte om vattentillgången på Storsudret där Forum Östersjön, Region Gotland, IVL och boende deltar.

Program för dagen finns här. Pdf, 130.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppbyggnaden av testbädden finansieras av Region Gotland, innovationsmyndigheten Vinnova och genom EU-projektet NextGen.

För mer information kontakta:
Staffan Filipsson, staffan.filipsson@ivl.se, tel. 010-788 65 75
Ewa Lind, ewa.lind@ivl.se, tel. 010-788 67 05  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev