1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-04-11] Miljoner för utveckling av hållbara marina näringar
Nyhet | 2019-04-11

Miljoner för utveckling av hållbara marina näringar

Havs- och vattenmyndigheten har beviljat sex miljoner kronor till Kristineberg Marine Research and Innovation Center under 2019, för att stärka innovation och utveckling av hållbara marina näringar. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla marina testbäddar och identifiera möjligheter och hinder för utveckling av blå hållbar ekonomi.

Uppbyggnaden av testbäddarna Akvamarin och Skagerrak och annan infrastruktur på och i anslutning till centret syftar till att öka möjligheterna för fler aktörer att utveckla nya havsbaserade produkter och och tjänster. Medlen från Havs - och vattenmyndigheten (HaV) kommer att ge möjlighet att investera i utrustning och infrastruktur som är viktig för att kunna utföra test och demonstration av exempelvis nya metoder för beredning av marina livsmedel.

Andra delar handlar om att skapa en handlingsplan för en hållbar blå ekonomi och bygga upp ett nationellt och internationellt nätverk med marina aktörer inom forskning och innovation.

– Bidraget från Havs- och Vattenmyndigheten är mycket välkommet, det ger oss en god möjlighet att bygga upp verksamheten och skapa samarbeten nationellt och internationellt. Vi har en dubbel utmaning att utveckla de blå näringarna och samtidigt minska belastningen av föroreningar och överutnyttjande av havets resurser. Men vi känner oss väl rustade med den breda samverkan mellan forskning, innovation, företag och myndigheter som Kristinebergscentrat erbjuder, säger John Munthe, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kristineberg Marine Research and Innovation Centre är ett partnerskap mellan Göteborgs universitet, Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden och Lysekils Kommun i nära samarbete med Innovatum som syftar till att skapa en ny forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt. Centret är beläget på den marina forskningsstationen Kristineberg, väster om Fiskebäckskil.

Nyligen anställde IVL också Martin Sjöberg som verksamhetsledare för centret. Han har arbetat med innovations- och samverkansfrågor i flera olika roller inom näringsliv, myndigheter och akademi.

– Vi kommer att arbeta hårt under 2019 för att etablera Kristineberg som ett öppet nationellt samverkanscenter för en hållbar blå ekonomi, och öka tillgängligheten och attraktiviteten för användare utanför akademin, säger Martin Sjöberg.

För mer information, kontakta:
John Munthe, john.munthe@ivl.se, tel. 010-788 68 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev