1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-03-07] Trendbrott krävs för att klara vägtrafikens klimatmål
Nyhet | 2019-03-07

Trendbrott krävs för att klara vägtrafikens klimatmål

Transportsektorn ger upphov till betydande koldioxidutsläpp. Till skillnad från privatbilismen, där styrmedel börjar ge viss effekt, går utsläppsminskningarna alltför långsamt på lastbilssidan. Det visar en rapport från Nordiska ministerrådet som IVL har medverkat i.

– Det finns ett stort glapp mellan de nordiska ländernas klimatmål för 2030 och omställningen till verkliga utsläppsminskningar. Utan trendbrott kommer varken rådande eller planerade styrmedel räcka för att nå 2030-målen, säger Anna Mellin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och medförfattare till den nordiska rapporten.

Under ett par år och fram till i fjol minskade de svenska utsläppen från tunga vägtransporter, vilket bland annat beror på en ökad andel biobränslen. Färsk statistik för 2018 visar att utsläppen från vägtrafiken i Sverige nu ökar igen, och att det framför allt är tung trafik som ligger bakom utsläppsökningen.

Den mest uppenbara åtgärden för att minska utsläppen är att minska trafiken. Allt tyder dock på att efterfrågan på transporter snarare kommer att öka i framtiden, bland annat på grund av ökad BNP, ökad befolkning och förändrade konsumtionsmönster. Studien visar dock att åtgärder som går ut på att minska efterfrågan på transporter, flytta godstrafik till tåg och sjöfart samt öka fyllnadsgraden i transporterna har en begränsad påverkan på utsläppen. Det som behövs är åtgärder som stöttar ett teknikskifte mot fossilfria bränslen, menar forskargruppen.

Överlag saknas också kunskap om kostnadseffektiviteten av olika styrmedel som har införts i de nordiska länderna.

– Vi ser en brist på fördjupande utvärderingar av de styrmedel som införs för att minska klimatutsläppen i Norden. Det är viktigt att vi lär oss av både goda och dåliga exempel för att få till effektiva styrmedel som är möjliga att genomföra i praktiken, säger Anna Mellin.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev