1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-01-23] Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning
Nyhet | 2019-01-23

Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning

För fjärde gången genomför nu IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Syftet är att undersöka hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med klimatanpassning.

Undersökningen riktar sig till alla Sveriges kommuner. Resultaten kommer att ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete. Det kommer också att vara en uppföljning av resultaten från tidigare år.

– Genom att sprida goda exempel och lyfta fram ett användbart verktyg hoppas vi också att undersökningen kan ge stöd till kommuner som önskar arbeta mer systematiskt med klimatanpassning, säger Hanna Matschke Ekholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som genomför undersökningen.

Enkäten kommer att skickas ut den 28 januari. Senare i år kommer resultaten och rankningen att offentliggöras och presenteras i en rapport.

Tidigare kartläggningar visar att många kommuner inte har undersökt sina klimatrelaterade risker. Resultatet från den senaste undersökningen, som genomfördes 2017, visar dock på en svagt positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete.

– Vi hoppas att många kommuner deltar även i årets undersökning. Det är ett viktigt bidrag till ökad kunskap om kommunernas arbete med klimatanpassning, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Vid frågor kontakta:
Hanna Matschke Ekholm, hanna.matschkeekholm@ivl.se, tel. 010-788 65 42

Här finns rapporterna från tidigare undersökningar, 2015 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster., 2016 Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster. och 2017 Pdf, 20.6 MB, öppnas i nytt fönster..  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev