1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-01-17] Projekt utvärderar förebyggande av avfall
Nyhet | 2019-01-17

Projekt utvärderar förebyggande av avfall

Trots att det i flera år har funnits prioriterade mål om att minska mängden avfall så ökar avfallsmängderna inom flera kategorier. Det finns dock exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga avfall inom olika verksamheter. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett projekt som finansieras genom innovationsprogrammet Resource utvärdera lyckade exempel vars erfarenheter kan ligga till grund för ett utökat arbete inom området.

– För att kunna utveckla policy och styrmedel på området så behövs det mer kunskap om vilka åtgärder som är möjliga för att förebygga avfall och ändra konsumtionsmönster samt vilket resultat de kan ge, säger Åsa Stenmarck, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förebyggande av avfall är ett relativt outvecklat område och därför behövs också grundläggande strategiska frågor analyseras och diskuteras. Tanken är att utvärderingen ska inleda arbetet för att ge underlag att besvara sådana frågor. Det kan exempelvis avse frågeställningen om det är ändamålsenligt att se förebyggande av avfall som en avfallsfråga. Frågan om orsakerna till att avfall uppstår, är ett annat exempel på en grundläggande frågeställning där det behövs kunskap.

Arbetet kommer att pågå under 2019. Såväl projekt utförda av kommuner och regioner som inom handeln, byggsektorn och tillverkande industri kommer att ingå i utvärderingen.

Är du intresserad av att följa projektet eller kan ge förslag på projekt? Kontakta då:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010- 788 65 66

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev