1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-01-14] Vattenprovtagning för Svenska Turistföreningen
Nyhet | 2019-01-14

Vattenprovtagning för Svenska Turistföreningen

I älven Enan som ligger i västra Jämtlandsfjällen har det i flera års tid, under vissa perioder, uppmätts höga halter av E. coli-bakterier. Svenska Turistföreningen, STF som har fjällstationerna Sylarna och Blåhammaren i området ville säkerställa att det inte var deras anläggningar som orsakade utsläppen och anlitade därför IVL:s miljökonsulter för att göra mätningar och ta prover.

Det är på sensommaren och hösten som det lokala vattenvårdsförbundet har uppmätt förhöjda halter av bakterien, och det handlar om återkommande höga halter under flera års tid. E. coli är en tarmbakterie som normalt inte borde finnas i så höga halter i älven. Vanliga utsläppskällor för E. coli kan vara jordbruk och avloppsanläggningar.

– Eftersom vi är de enda större aktörerna i området anlitade vi IVL för att vi säkerställa att avloppsvattnet från fjällstationerna inte släppte ut några E. coli-bakterier och var så rent som möjligt. Även fast våra egna mätningar visade att så inte var fallet ville vi ta in en extern part. Och framförallt även undersöka att det inte fanns några svagheter i våra system, säger Mats Isfjäll som är driftansvarig för avloppsanläggningarna på STF.

IVL:s miljökonsulter har tagit prover på inkommande och utgående avloppsvatten. Vattenprover har också tagits i älven Enan och några av de tillflöden som kommer från fjällstationerna för att se om påverkan från avloppsreningen kan mätas i fjällbäckarna.

– Vi kan konstatera att det inte finns något som tyder på att E. coli-bakterierna i älven kommer från STF:s fjällstationer. Inte ens under situationer med mycket hög belastning kunde bakterierna i älven härledas till anläggningarna, säger Johan Strandberg på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Var de höga halterna kommer ifrån är fortfarande oklart i dagsläget.

Besökstrycket på STF:s fjällstationer har ökat och i takt med det måste avloppsanläggningarna anpassas. På STF Sylarna har en ny avloppsanläggning med ett avancerat biologiskt reningssteg installerats och på STF Blåhammaren har den befintliga anläggningen förbättrats. En ytterligare åtgärd som STF gör är att förbättra egenkontrollen och säkerställa driften av anläggningarna. Anläggningen på STF Blåhammaren var under en period drabbat av driftstörningar och släppte då tillfälligt ut för höga halter av kväve och fosfor.

– Här behövs det åtgärder för att undvika att detta sker igen. Det gäller att säkerställa, inte bara att man har rätt reningsanläggning, utan också att den sköts korrekt, säger Oscar Samuelsson, forskare inom avloppsrening på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vid frågor kontakta:
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se, tel. 010-788 65 98

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev