1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-12-21] Kommentar: Trafikverket på rätt spår
Nyhet | 2018-12-21

Kommentar: Trafikverket på rätt spår

Trafikverket önskar nu i en färsk rapport att regeringen ser över de transportpolitiska målen och att infrastrukturplaneringen samordnas med andra åtgärder och styrmedel. Samtidigt konstaterar Trafikverket att den trafikprognos som de arbetar efter innebär att trafiken utvecklas i en ohållbar riktning. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth menar att det är ett viktigt steg framåt att frågan lyfts, och nödvändigt för att Sverige ska kunna nå klimatmålen.

– Det är tydligt steg framåt att Trafikverket nu önskar nya trafikpolitiska mål där de så kallade funktionsmålen som tillgänglighet får inordna sig i de ramar som hänsynsmålen som miljö sätter. Det betyder ju i praktiken att det inte ska vara okej att planera för en trafikökning som spräcker det klimatmål som riksdagen har beslutat om, säger Anders Roth.

IVL har tidigare gjort flera arbeten kring dagens infrastrukturplanering. I en forskningsstudie med 13 deltagande kommuner visade det sig att den nationella väg- och infrastrukturplaneringen ofta hamnar på kollisionskurs med kommunernas lokala planer och miljömål. Detta leder till svårigheter att komma överens om gemensamma åtgärder för att minska utsläppen från vägtrafiken. Medan Trafikverkets prognoser utgår från att trafiken kommer att fortsätta öka och framförallt fokuserar på god framkomlighet, så utgår kommunernas planering från lokala mål om att bromsa, stabilisera eller minska trafikarbetet av miljöskäl, eller för att underlätta förtätning och ny bebyggelse. Det kan handla om att Trafikverket fokuserar på framkomlighet för bil, medan kommunen vill satsa på stadsgator.

– Bollen ligger nu främst hos regeringen. Det är tydligt att Trafikverket både behöver och dessutom ber om nya och ändrade direktiv för att kunna driva arbetet i mer hållbar riktning.

Trafikverket vill också få i uppdrag att beskriva olika scenarier av styrmedel och åtgärder för att nå kvantitativa och tidsatta mål.

Läs mer på Trafikverkets webb: Ny transportplanering krävs för att nå hållbarhetsmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om IVL:s rapport: Målkonflikter försvårar miljöanpassning av vägtrafiken

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev