1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-09-27] Ny plattform ska öka medvetenheten om matavfall i Kina
Nyhet | 2018-09-27

Ny plattform ska öka medvetenheten om matavfall i Kina

På en konferens i Beijing lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet genom EU-projektet Refresh en ny plattform med fokus på matavfall. Syftet är att genom kunskapsutbyte och samarbete höja medvetenheten om matavfall och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan. Initiativet kallas ”Save 12.3” och kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Enligt FN:s hållbarhetsmål för matavfall ska matsvinnet halveras till 2030. I dagsläget räknar man med att en tredjedel av all mat som produceras i världen går till spillo.

– Det finns ett stort intresse av att lösa den här frågan i Kina. Matavfall är inte bara ett enormt slöseri, det har också stor miljöpåverkan. Om den mat som slängs i onödan istället skulle ätas upp skulle vi inte behöva producera lika mycket mat, vilket i sin tur skulle minska miljöpåverkan från hela livsmedelskedjan, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På Food Waste Reduction Action Forum som arrangerades i Beijing samlades forskare, näringsliv och olika internationella organisationer för att diskutera matavfallsproblemet ur olika perspektiv och uppmuntra till samarbete mellan olika sektorer. På konferensen deltog bland andra representanter från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, flera av Kinas stora matkedjor och den svenska ambassaden i Kina.

På konferensen lanserade IVL genom EU-projektet Refresh en plattform med fokus på matavfall. Initiativet kallas ”Save 12.3” ett namn som kopplar till FN:s hållbarhetsmål nummer 12 – att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, och delmål tre som säger att vi till 2030 ska halvera det globala matsvinnet.

Initiativet ska genom kunskapsutbyte och samarbete höja medvetenheten om matavfall och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan. I nästa steg lanseras nu en kampanj för att minska matavfall i handeln och på restauranger. En annan viktig del är ett samarbete med vitvaruleverantörer för att optimera deras produkter så att maten hålls fräsch längre.

För mer information kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66

EU-projektet Refresh samlar universitet, forskningsinstitut, konsumentorganisationer och företag från tolv europeiska länder och från Kina för att ta ett helhetsgrepp på matavfallsproblemet. Projektet är både inriktat på forskning för att förstå drivkrafterna bakom matavfall och stödja ett bättre beslutsfattande men utvecklar också tekniska innovationer för att bättre ta tillvara på matavfall från livsmedelsindustrin och designa olika informationsplattformar och stödverktyg. Mer om Refresh finns på projektets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev