1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-09-26] Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning
Nyhet | 2018-09-26

Många lärdomar från 50 år av försurningsforskning

Försurningen utgjorde länge ett av de största miljöhoten i Europa och Nordamerika. Nedfallet av försurande svavel och kväveföreningar förorsakade fiskdöd och andra effekter i många sjöar. Tack vare snabba reaktioner, stora vetenskapliga insatser och internationella överenskommelser kunde hotet avvärjas. I fjol uppmärksammades 50 år av forskning och politiska insatser under ett internationellt symposium och nu finns lärdomarna samlade i en rapport.

Upptäckten och den allmänna kännedomen om försurningen kan tillskrivas en man, den svenska forskaren Svante Odén. I oktober 1967 gjorde han något okonventionellt för en vetenskapsman, han slog larm i en artikel i Dagens Nyheter. Försurning blev omedelbart ett allmänt känt begrepp.

– Den dåvarande regeringen reagerade oerhört snabbt. Jag skulle vilja påstå att det var helt avgörande. Det ledde också till att frågan snart lyftes internationellt, framförallt genom OECD som kort därpå initierade forskning på försurningens internationella dimensioner, säger Peringe Grennfelt, tidigare forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet och initiativtagare till 50-årssymposiet.

Tillsammans med många av de genom åren mest tongivande forskarna och experterna på området arrangerade IVL och Naturvårdsverket i fjol ett symposium för att uppmärksamma de 50 år som gått sedan frågan kom upp på miljöagendan, och inte minst samla lärdomarna för andra att lära av.

Luftföroreningar och dess konsekvenser kopplas nu allt mer till frågor som rör till exempel klimat, stadsplanering och transporter. För att nå många av de globala hållbarhetsmålen är en förbättrad luftkvalitet av grundläggande betydelse. Rapporten betonar att vi nu behöver mobilisera nya generationer forskare som har förmåga att jobba tvärvetenskapligt.

– Forskare måste fortsätta att ta plats på den politiska arenan och jobba för en miljöpolitik som baseras på vetenskaplighet. Förtroendet mellan forskare och politiker är här av avgörande betydelse. Här finns det anledning att vara orolig, inte minst med tanke på utvecklingen i USA. säger Peringe Grennfelt.

Symposiet samarrangerades med bland andra Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet och Mistra.

För mer information:
Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se, tel.:010-7886784

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev