1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-07-12] Avfallet i Sverige fortsätter att öka
Nyhet | 2018-07-12

Avfallet i Sverige fortsätter att öka

Nya siffror visar att 142 miljoner ton avfall uppstod i Sverige 2016. Det mesta kom från gruvindustrin, därefter följde byggbranschen och hushållen. Om gruvavfallet räknas bort uppkom 31,9 miljoner ton avfall, en ökning med nära tretton procent sedan 2014. Sverige klarade inte heller att nå alla mål inom området. Det visar en studie genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket.

– Att mäta är att veta. Med hjälp av avfallsstatistiken kan vi se var Sverige ligger bra till och vad vi behöver bli bättre på när det gäller uppkomst och behandling av avfall, säger Maria Elander på IVL Svenska Miljöinstitutet, som varit projektledare för att ta fram den nationella avfallsstatistiken.

Vartannat år samlar Svenska Miljöemissionsdata, SMED, in uppgifter om avfallsflöden i Sverige på uppdrag av Naturvårdsverket. SMED är ett konsortium där IVL Svenska Miljöinstitutet samarbetar med Statistiska Centralbyrån, SMHI och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rapporten Avfall i Sverige 2016 (som stod klar i juni 2018) beskriver samhällets avfallsflöden och följer upp mål som satts inom avfallsområdet. Den visar att 142 miljoner ton avfall genererades 2016, motsvarande 14,2 ton per person. En dominerande del, 77 procent, var gruvavfall.

De nästan 32 miljoner ton som inte var gruvavfall uppkom främst inom byggsektorn och hos hushållen. Jordmassor, sorteringsrester, metallavfall, blandat bygg- och rivningsavfall och hushållsavfall stod för de största mängderna.

Bortsett från gruvavfall slutbehandlades sammanlagt 27 miljoner ton avfall i Sverige 2016, varav 6,7 miljoner ton materialåtervanns. Liksom tidigare var det främst metall- och pappersavfall som återvanns. Samtidigt fortsatte energiåtervinningen av avfall, exempelvis för fjärrvärme, att öka.

Flera mål för att minimera avfallets negativa effekter är direkt kopplade till den nationella avfallsstatistiken. Målet för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av hushållsavfall samt de flesta av produktansvarsmålen uppfylldes 2016, men inte målen för biologisk behandling av matavfall och för materialåtervinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall.

Ladda ner rapporten Avfall i Sverige 2016. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Maria Elander, maria.elander@ivl.se, tel. 010-788 66 56

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev